Studiecirkeln

Studiecirklar

Studiecirkeln träffas normalt varje måndag i veckor med  jämt  veckonummer. Redovisningarna kan i efterhand uppdateras och justeras med utelämnade elle felaktiga uppgifter. 


Om texen är blå finns det en koppling till en kartbild som visar platsen.
Om det blå fältet är siffror visas det fotografi i föreningens fotoregister som har det numret. 


Studiecirkeln 2023-04-23   Affärer

Studiecirkeln 2023-05-08   Järnvägar

Studiecirkeln 2023-05-22 Skolor
Studiecirkeln 2023-09-04

Studiecirkeln 2023-09-18    Småföretag

Studiecirkeln 2023-10-16    Radiostationen

Studiecirkeln 2023-11-13    Kommunikationer

Studiecirkeln 2023-11-27    Elektrifiering

Studiecirkeln 2024-01-15    Kriminalitet

Studiecirkeln 2024-02-12