Studiecirkeln 2023-09-04

Studiecirkeln 2023-09-04

Studiecirkeln 2023-09-04  Skön Norra intr. förening

20 personer samlades ikväll på studiecirkeln.
Först gavs  information från det senaste styrelsemötet där vi bl.a. kunde glädjas åt
ett bidrag från kommunens 400 årsjubileum om 20 000 (tjugo tusen kronor) har beviljats.
Detta sökta bidrag skall täcka kostnader till fyra föreläsningar under 2024.

Då en av föreläsningarna ska handla om Radiostationen i Birsta och en gästföreläsare från Motala radio har tackat ja, blev ämnet givet för kvällen. Radiostationen!

Lars Erik Larsson, som bodde nära radiostationen när den byggdes upp under sent 1940-tal berättade hur han kunde följa arbetet på nära håll. Som han sa, det var himmelriket att se byggnationen. Det fanns inga maskiner i förberedelserna utan det var med handkraft man utförde grävningar. Vatten som skulle dras fram fick man gräva från området vid kyrkan. Avloppet gick ut i bäcken och för det grävdes bl.a. ett dike 2-3 m djupt. På botten fanns arbetare som lastade upp massor till en platå lite längre upp, där arbetare fanns som lastade vidare upp till ytan.
Som ”dumper” användes häst och stälpkärra. Det var bönderna i området som ställde dessa ekipage till förfogande.
Första masten från 1948 var en provisorisk mast. När de två polkagrisfärgade masterna sattes upp, var det stor spänning i luften, så stor att det påverkade närliggande fastigheter. Det som hände, var att när en kastrull placerades på ett visst ställe vid diskbänken, hördes musik i hela köket.
Kurt L. har jobbat i fd. radiostationens lokaler under 20 år och kan berätta en hel del om verksamheten där. Att masterna var ett landmärke har många vittnat om. Kurt berättade att man var sparsam med information om den dagen masterna skulle rivas ner, men många hade fått reda på det och fanns på plats på dagen D och sörjde över att landmärket försvann.

Tiden drar iväg och kaffepaus är ett viktigt inslag under våra cirklar.
Erika informerade och visade på en TV skärm om föreningens Facebook och även vad som lagts ut där. Facebooksidan startade i maj och har till dags dato 234 medlemmar där.