Berättelser

Sköns dispensärkoloni, Björkebo, Gudmundsbyn. Avskrift av Marianne Sundström Gagners anteckningar 2008. (01)


Avskrift av anteckning 2008 från Sigrid Högberg Olsson som arbetade på kolonin 1956 och var föreståndarinna 1957  (02)


Min barndom i Sundsbruk. Minnen av Iva Hellman.(03)


Minnen från Björkebo barnkoloni. Marianne Eriksson Lind (04)


Huset nära sjön. Avskrift av intervju med Lydia Jansson  (05)


Mina 20 år på Sund. Berättelse av Lilien Carlsson  f. Sjöström   (06)


Minnen från Sund. Detta är en utskrift av en intervju som med Hjördis Pettersson gjorts av Sköns Norra Intresseförening.   (07)


Sund är hemma för mig.  Intervju med Jan Johansson av Peter Larsson 2004.  (08)


Några minnen från livet på Sundsbruk . Berättelse från 2005-01-08 av Bertil Olsson, medlem i Sköns Norra Intresseförening  (09)


Vär-ekan Utdrag ur Sund Blänken nr 2-3 1953  (10)


Plåtmanufaktur av Åke Öberg   (11)


En gammal kran berättar    (12)


Minnen från Johannedal .En berättelse av May-Britt Flodén född Thunholm  (13)


Sköns Fattiggård senare Sköns Försörjningshem.  (14)


Barnens dag i Skön gick i önskeväder. Reportage i Sundsvalls Tidning 1935-08-19  (15)


Sunds Handelsförening .Sammanfattat av Jan Johansson. (16)


En brevväxling mellan Skönvik och Amerika berättat av Inger Kölestam (17)


Emigration från Sundsvallsdistriktet till Nordamerika perioden 1850-1948.(18)


Minnen från Gångvikens skola En berättelse av Ingrid Dahlin född Hellman (19)


”Från Skönvik till Öråker” en berättelse skriven av Ingrid Hellman-Dahlin (20)


”Julstök och julgran" en berättelse skriven av Ingrid Hellman-Dahlin (21)


En släktgårds historia. Om Hammal nr 4 och dess åbor under åren 1600-1950 (22)


Barndomsminnen och ungdomsupplevelser av Helmer Wikström (23)


Einar Högbergs brev till sitt barnbarn Fredrik (24)


Nils Olov Larssons anteckningar från Amerikaresan 1893 (25)


Fred Larssons berättelse "Julstök någon gång på trettiotalet". (26)


Ingrid Hellman-Dahlins berättelse om "Min morfars hus" (27)

           

Inger Kölestams berättelser om en betygsbok och en skolresa till Oslo    (28)Intervju med Carl Lundqvist som var en av grundarna av skidklubben Bore (30)


Gunilla Andersson berättar om Årets bussutflykt (31)


Ove Tjernbergs berättelser (32)