Finsta

Finsta

Flygfoto över Finsta maj 2012

Fotograf : Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02573

Flygfoto över Finsta. I bakgrunden vid Alnösundet syns Metso Papers anläggningar.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00786

Posthuset på Sundsbruk till vänster. Postföreståndare var fru Greta Brodén som var gift med Effe Brodén och de hade sönerna Hans - och Bo.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00248


Asfaltsarbete på nya landsvägen mot Härnösand. I bakgrunden Einar Karlsson bilverkstad i Finsta. 1940-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01061


Finsta gård med anor från 1700-talet var ursprungligen ett jordbruk i Finsta med reveterad mangårdsbyggnad, bagarstuga, stall och ladugård. Enl. obekräftad uppgift skall Carl von Linné på sin Norrländska resa övernattat på Finsta gård.Finsta gård förvärvades av Sunds Sågverks bolag i mitten av 1800-talet och användes som tjänstebostad. Under 1930-talet bodde familjerna de Beché och Ekholm på Finsta gård. Sixten de Beché var förvaltare och Gunnar Ekholm var bokhållare på Skönviks Ab och sedemera kamrer vid bildandet av SCA där Skönvik och Sunds AB ingick. Finsta gård revs sannolikt under början av 1940-talet. Fotografierna är tagna av Gunnar Ekholm som har dokumenterat familjens boende på Finsta gård och är ställda till vårt förfogande av sonen Svante Ekholm.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00334


Logen 369 Sundhet vid Finstalokalen i väntan på söndagsutflykt i början av 1930-talet.I främre raden fr.v. Emil Hansson, Karl Öberg, Greger Holmbom, okänd och Villner Wallin. Stående längst till höger Fridolf Söderlind.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00097Bostadhuset ”Banken” som det ser ut 2005. Huset är numera privatägt.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00251

Slåttanna i Finsta på Sund AB:s jordbruk ägor. Fastigheterna i bakgrunden är sen många år rivna och  idag ligger Finsta centrum i området.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00308


Kalle Håbergs hus i Finsta.

Ur Kenneth Nordenvärns samlingar 00574-4

Finstalokalen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01052-1


Finsta skola, lärare Anna Nilsson. Foto ur M:O:J:Svedbergs "Från gamla Skön" del 3 1959.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01864

Vy över Finsta på 1920-talet. Mot skogen syns Finstaborg och i skogen Finsta skola. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00014

Sionkapellet i Finsta.

(r Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01019


Utanför Café Wiberg i Finsta i början på 1930-talet. Fr.v.: Sven Jansson, Eskil Söderström, Göte Olsson, Sven Olsson, Sture Olsson, Arvid Hammarström, Arvid Nilsson. Fotograf okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00006


Hans Eidensten tillverkar en hästkärra 1936 på Finsta gård

Imponerade åskådare fr.v.: Wilhelm dé Beché med en smörgås i handen, Sonja Jansson, Svante Ekholm och Hans-Erik Brodén.

Finsta gård med anor från 1700-talet var ursprungligen ett jordbruk i Finsta med reveterad mangårdsbyggnad, bagarstuga, stall och ladugård men förvärvades av Sunds Sågverks bolag i mitten av 1800-talet och användes som tjänstebostad.

Fotograf Gunnar Ekholm

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00390


Vy över Finsta på 1940-talet. Fotograf/ägare Karl Axel Blomberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02190

F.d. Einar Olssons fastighet i Finsta. Hultmans skrädderi och Walters bageri var hyresgäster här.

Utdrag ur Dagbladet 2012 09 27:

I slutet av 1800-talet rådde full bageriproduktion i villlan i Sundsbruk (Finsta). Ägarinnanan Lydia Walter vida känd för sin mandelkubb, drev kafé med försäljning, servering och brödförsäljning i det gula trähuset.

I oktober 2011 öppnade nuvarande ägaren Sandra Nilsson butik och kafé  "Gamla gården". Gården uppskattas var från 1850-1870-talet. Fotograf okänd.U
r Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01943-1

Ingrid Blomberg,  Hans Olsson (Eidensten),  Maja Millgård färdig för utflykt med bärplockning. Fotograf Karl Axel Blomberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02250

Åke Ädel arbetade på Einar Karlsons bilverkstad i Finsta på 1930-talet. Märk ekrarna på lastbilshjulen. Åke Ädel öppnade senare en egen bilverkstad i Gångviken.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01931

Einar Olssons fastighet i Finsta. Hultmans skrädderi och Walters bageri var hyresgäster här.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01943

Finsta skola 1911

Den 8 mars 1878 beslöt kyrkostämman i Skön att indela Sköns socken i 5 ”småskole-rotar” och i varje rote skulle det byggas enkla men tidsenliga skolhus. Ett av dessa byggdes i Finsta på 1880-talet.

Skolan låg på Finstaberget.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02564