Skolklass Öråker

Skolklasser Öråker

Öråkers skola 1917/18. Övre raden längst t.h. Hanna Näslund- Karlsson

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 02157

Öråkers skola 4 sept. 1929.
Första raden fr.v. Göran Nilsson Stig Pettersson, Jan Anders Jansson, Folke Sjölén, Oskar Sjödin, Knut Näslund, Bengt Liljekvist, Erik Sjölund och Nils Larsson.
Andra raden: Ivan Söderberg, Karin Sjölund, Dagny Söderberg, Märta Rost, Alf Strandell, Arne Söderberg, Karl-Erik Jonsson, Olle Svedberg.
Tredje raden: Lizzy Näslund, Barbro Sundelin, Gun Nilsson, Nelly Sjödin, Karin Jonsson, Anna-Lisa Jonsson, Mimmi Sjödin, Ulla Larsson, Nora Sjödin, Aina Bergström.
Fjärde raden: Stig Byström, Sven-Erik Liljekvist, Sven Vestling, Sven Gisslin, Erik Dahlin, Karl-Enar Strandell. Längst bak: Folkskollärare Torsten Sundelin med icke skolpliktige sonen Göran samt småskollärarinnan Frideborg Åkerstedt."

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01314

Öråkers skola 1933 klass 3-6.

Översta raden fr. v: Villy Näslund, Karin Jonsson, Nelly Sjödin,Gulli Sundström, Aina bergström, Nora Sjödin, Ulla Larsson (Kanske)

Mellanraden fr. v: Arne Söderberg, Folke Sjölén, Anders Lönn, Manfred Jonsson, Nisse Larsson, Stig Pettersson, Henry Hedlund,Erik Sjölund, Alf Strandell, Jan-Anders Jansson.

Nedersta raden fr. v: Göta Vallström, Gudrun Sjölén, Barbro Sundelin, Dagny Söderberg, Astrid Lönn, Gösta Sjölén, Lars Näslund, Göran Sundelin, Bengt Ledström.

Läraren Torsten Sundelin är ej med på fotografiet men det är hans hund Lady.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01706

Öråkers skola läsåret 1942-43. Lärarbostaden i bakgrunden. Folkskollärare Torsten Sundelin.

Stående fr.v: Stig Nordin, Bert Lundberg, Bertil Näslúnd, Sven Söderbäck, Harry Fors, Ola Näslund, Tore Nilsson, Jens Näslund.

Sittande fr.v: Bo Nilsson, Gunnel Näslund, Ingrid Hellman, Inger Fors, Alvar Strandberg.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01713