Fackforeningar

Fackföreningar   

Svenska metallarbetarförbundets avdelning 205 Sunds Bruk startades 1917.

Styrelsemedlemmar 1953 var fr.v.: Nils Ljusberg, Axel Eriksson, Torsten Högström, Ture Andersson, Kurt-Henrik Andersson, Sven Gilliusson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00170

SIF:s tjänstemannaklubb på SCA.

Middag i samband med 10-årsjubileumet 1958 04 12

Fr.v.: Marianne Mesenhol, Ann Brodin, Gösta Fröberg (avd. 29:s ordförande),Tord Lindström (SIF-klubbens ordförande), Hilding Thålin  (SIF-klubbens tidigare ordförande).

SIF = Svenska IndustritjänstemannaFörbundet

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00401


Skönviks Folkets hus 1909 – 1993


Skönviks folkets hus och Folkets Park i Skönvik låg i Gångviken vidsidan om själva sågverkssamhälletDet hade troligtvis varit omöjligt att för detta ändamål få köpa någon centralt belägen tomt i samhället, där bolaget lagt under sig all lämplig mark. Det är också tänkbart att de ekonomiska förhållandena lagt hinder i vägen för att bygga ett nytt Folkets Hus, och att man därför löst frågan på sätt som nu skett. Ett jordområde, cirka tjugofem tunnland, hade köpts i en skarp norrsluttning i utkanten av samhället och ganska långt från stora landsvägen. I en gammal befintlig träbyggnad om två rum och kök på nedre botten, hade man slagit ut väggen mellan de båda rummen och därmed fått en samlingssal, i bästa fall rymmande etthundra personer. Några större offentliga möten kunde inte hållas där, men för fackföreningens och ungdomsklubbens sammankomster var den tillräcklig. Folkets Hus  var ett bra komplement till Folkets Park för kaffekokning, som förvaringsplats för vissa inventarier och som kontor för rörelsen.

Många förvånade sig över att arbetarna inte orkade med att bygga ett ordentligt Folkets Hus, då de frireligiösa hade fyra ganska stora bönhus med en fast anställd predikant i varje.


Folkets hus 1909 – 1923

Folkets hus uppfördes första gången 1903. Sommaren 1921 brann det gamla Folkets Hus ner en söndagsnatt. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01029-3


Folkets hus 1922– 1929

1922 byggdes ett större, närmare stora landsvägen. Även detta ödelades av brand 1929, men återuppfördes.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01986


Folkets hus 1930 – 1993

I detta Folkets Hus firade den 7 mars 1956 firade den Socialdemokratiska ungdomsklubben sitt 50-

En period var Folkets Hus uthyrd till en möbelaffären  Fridhems möbler.

Efter den perioden blev Folkets Hus aktivt som mötesplats. Sunds IF, Alnö IF och Heffners IF bildade en allians. Den drev välbesökta danser och bingo i och vid lokalen. Alliansens aktiviteter upphörde i slutet på 80-talet.

Lokalen användes därefter för försäljning av begagnade varor.

Genom en våldsam brand 1993 totalförstördesFolkets hus. Orsaken till branden rubricerades som mordbrand då en del lokalen var uthyrd som bostad.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01029-1


Skönviks folkets park

Skönviks Folkets Park i Gångviken som uppfördes 1903. på sluttningen ovanför Folkets hus 
Kortet från 1910-1915.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01028


Café på Skönviks folkets park. Kortet från mitten på 1930-talet, Fundament från denna byggnads finns fortfarande på platsen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02506


Fackförening. Metallindustriarbetarförbundet avd. 205 Sunds Bruk firar 25-årsjubileum  på Finsta-lokalen 1942.

Identifierade personer april 2006.:

Lilly Jernberg, Torild Hedman, Sven Jansson, Ture Hedman, Sven Olsson, Agda Olsson

Viola Hammarström, Arvid Hammarström, Martin Hedman, Birger Hedman, Tage Hedman, Tore Hedman, Greta Sjöström, Brage Jansson, Knut Hammarström, Gunnar Näslund, Frans Högström, Karin Andersson, Edvin Andersson, Bojan Hedman, Erik Hedman.
Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00164