Fackforeningar

Fackföreningar    


Svenska metallarbetarförbundets avdelning 205 Sunds Bruk startades 1917.

Styrelsemedlemmar 1953 var fr.v.: Nils Ljusberg, Axel Eriksson, Torsten Högström, Ture Andersson, Kurt-Henrik Andersson, Sven Gilliusson.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00170.)

SIF:s tjänstemannaklubb på SCA.

Middag i samband med 10-årsjubileumet 1958 04 12

Fr.v.: Marianne Mesenhol, Ann Brodin, Gösta Fröberg (avd. 29:s ordförande),

Tord Lindström (SIF-klubbens ordförande), Hilding Thålin  (SIF-klubbens tidigare ordförande).

SIF = Svenska IndustritjänstemannaFörbundet

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00401.)

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02204.) 


Skönviks folkets hus i Gångviken. Folkets Hus och Folkets Park i Skönvik låg vid sidan om själva sågverkssamhället. Folkets hus upptärdes första gången 1903. Det hade troligtvis varit omöjligt att för detta ändamål få köpa någon centralt belägen tomt i samhället, där bolaget lagt under sig all lämplig mark. Det är också tänkbart att de ekonomiska förhållandena lagt hinder i vägen för att bygga ett nytt Folkets Hus, och att man därför löst frågan på sätt som nu skett. Ett jordområde, cirka tjugofem tunnland, hade köpts i en skarp norrsluttning i utkanten av samhället och ganska långt från stora landsvägen. I en gammal befintlig träbyggnad om två rum och kök på nedre botten, hade man slagit ut väggen mellan de båda rummen och därmed fått en samlingssal, i bästa fall rymmande etthundra personer. Några större offentliga möten kunde inte hållas där, men för fackföreningens och ungdomsklubbens sammankomster var den tillräcklig. På somrarna var Folkets Hus ett bra komplement till Folkets Park för kaffekokning, som förvaringsplats för vissa inventarier och som kontor för rörelsen.

Många förvånade sig över att arbetarna inte orkade med att bygga ett ordentligt Folkets Hus, då de frireligiösa hade fyra ganska stora bönhus med en fast anställd predikant i varje.


Sommaren 1921 brann det gamla Folkets Hus ner en söndagsnatt. Då byggdes ett nytt, närmare stora landsvägen. Även detta ödelades av brand efter några år, men återuppfördes. I detta Folkets Hus har jag varit en gång, då socialdemokratiska ungdomsklubben den 7 mars 1956 firade sitt 50-årsjubileum och jag som en av de äldre medlemmarna var inbjuden.


Sedan många år har stora salen varit uthyrd till en möbelaffär. Om någon del av huset fortfarande användes för sitt ursprungliga ändamål vet jag inte, men all offentlig och utåtriktad verksamhet synes ha upphört.


Orsaken till vad som skett är givetvis ändrade förhållanden.


1923 byggdes och startades verksamheten i det första folkets hus som dock brand ned till grunden 1929. På bilden syns det efter branden nyuppförda Folkets hus där verksamheten startade 1930. FramförFolkets hus syns drivhusen i Trädgårdmästare Eriksson trädgårdshandel. Foto från ca 1940. Foto/ägare okänd

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01029)Skönviks Folkets Hus på 1940-talet. Återinvigd efter brand 1929. Nedbrunnen 1993. Foto/ägare okänd

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01029-2)


Folkets Hus och Folkets Park i Skönvik låg vid sidan om själva sågverkssamhället. Folkets hus uppfördes första gången 1903. Det hade troligtvis varit omöjligt att för detta ändamål få köpa någon centralt belägen tomt i samhället, där bolaget lagt under sig all lämplig mark. Det är också tänkbart att de ekonomiska förhållandena lagt hinder i vägen för att bygga ett nytt Folkets Hus, och att man därför löst frågan på sätt som nu skett. Ett jordområde, cirka tjugofem tunnland, hade köpts i en skarp norrsluttning i utkanten av samhället och ganska långt från stora landsvägen. I en gammal befintlig träbyggnad om två rum och kök på nedre botten, hade man slagit ut väggen mellan de båda rummen och därmed fått en samlingssal, i bästa fall rymmande etthundra personer. Några större offentliga möten kunde inte hållas där, men för fackföreningens och ungdomsklubbens sammankomster var den tillräcklig. På somrarna var Folkets Hus ett bra komplement till Folkets Park för kaffekokning, som förvaringsplats för vissa inventarier och som kontor för rörelsen.


Många förvånade sig över att arbetarna inte orkade med att bygga ett ordentligt Folkets Hus, då de frireligiösa hade fyra ganska stora bönhus med en fast anställd predikant i varje.Foto/ägare okänd


(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01029-3)

Fackförening. Metallindustriarbetarförbundet avd. 205 Sunds Bruk firar 25-årsjubileum  på Finsta-lokalen 1942.

Identifierade personer april 2006.:

Lilly Jernberg, Torild Hedman, Sven Jansson, Ture Hedman, Sven Olsson, Agda Olsson

Viola Hammarström, Arvid Hammarström, Martin Hedman, Birger Hedman, Tage Hedman, Tore Hedman, Greta Sjöström, Brage Jansson, Knut Hammarström, Gunnar Näslund, Frans Högström, Karin Andersson, Edvin Andersson, Bojan Hedman, Erik Hedman. Foto/ägare okänd

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00164)
Till sidans huvudHemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu