Personer

Personer

 Familjen Jonas Håberg i Finsta

Familjen Jonas Håberg i Finsta

  (Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00138)


 Familjen Jonas Håbergs hus i Finsta.

  Familjen Jonas Håbergs hus i Finsta.

  (Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00574-2)

Lydia Jansson vid vedspisen

Lydia Jansson med kaffepannan på vedspisen i köket  i Sågbyggningen i Sund.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02643)

Familjen Lydia och Sven Jansson på bilsemester i slutet på 1950-talet.

Familjen Lydia och Sven Jansson på bilsemester i slutet på 1950-talet.

 (Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00159)


Karl, ”Kalle” Mauritz Håberg var född den 2 september 1876 i Sköns församling.

Karl, ”Kalle” Mauritz Håberg var född den 2 september 1876 i Sköns församling. Kalles föräldrar var Jonas Håberg och hans trolovade Anna Kristina Åström f. 1850.

Kalle arbetade bl.a. som svarvare på Skönviks Verkstad och som reparatör på Skönviks Sågverk. Han bodde i eget hus i Finsta, var en känd person i trakten och var en kunnig och händig person.Kalle Håberg höll ofta på med uppfinningar och hade bl.a. patent på linbanor som man än idag kan se på massafabriker, i gruvor och på järnverk.

Kalle Håberg uppfann även båten ”Storm” som drevs av vindkraft med ett ställbart vindhjul som ett mekaniskt segel. Vindhjulet kunde ställas in beroende på varifrån vinden kom.

Se "Båtar".

På grund av olika omständigheter slutade dock Kalles liv i armod.

Kalles far, Jonas Håberg, hade, enl. Sköns kyrkbok 1876, som yrke ”Arbetare” men måste även ägnat sig åt andra verksamheter då det var han som ritade Sköns gravkapell 1890.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00574)

Jubilaren bjöd oftast till fest för släkt, vänner och arbetskamrater.   Anna Nilssons 50 års fest hölls på Bruksgården

Jubilaren bjöd oftast till fest för släkt, vänner och arbetskamrater.

Anna Nilssons 50 års fest hölls på Bruksgården och de som var med var: 1.  Ingvar Nilsson (son), 2.  Arvid Svensson (broder till Anna), 3.  Olle Jernberg (vaktmästare på Bruksgården), 4.  Lilly Jernberg, 5.  Robert Sjödin, 6.  Ines Nordström, 7.  Agda Fröberg, 8.  John Fröberg,

9.  Maine Lindström, 10. Johan Lindström, 11. John Johansson, 12. Svea Lundkvist, 13. Åke Lundkvist,

14. Evert Skyttberg, 15. Torgny Lundkvist, 16. Anna Hellström, 17. Hartvig Högström, 18. Otto Hellström,

19. Albin Svensson (broder till Anna), 20. Greta Fröberg, 21. Valborg Skyttberg, 22. Tora Sjödin, 23. Ragnar Fröberg, 24. Elsa Zetterström, 25. Anna Nilsson (födelsebarnet), 26. Hjalmar Nilsson (Annas man), 27. Ivar Nilsson (son), 28. Jan Johansson som fotograferade med kamera med tidsinställd slutare.

Familjen Anna och Hjalmar Nilsson med barnen Börje, Hjördis, Bengt, Ivar och Ingvar bodde i Sågbyggningen på Sund och Hjalmar arbetade på Sunds sågverk.

Sågverket startade 1856 och avvecklades 20 dec. 1947.

För att bereda de friställda arbetarna arbete startade Sunds AB, Plåtmanufaktur för tillverkning av rostfria diskbänkar, husgeråd m.m. och omskolade arbetarna så att dessa kunde bo kvar på Sund.

Sågbyggningen där bl.a. fam. Nilsson bodde revs i början på 1970-talet.

(Ur Sköns norra intressesförenings samlingar 00231)

 Nilssons 50-årsfirande. Vid ex. 50-årsfödelsedagar var det vanligt att vännerna uppvaktade jubilaren på natten kl 2400   vilket också skedde på Anna Nilssons 50-årsdag 1953.

Anna Nilssons 50-årsfirande.

Vid ex. 50-årsfödelsedagar var det vanligt att vännerna uppvaktade jubilaren på natten kl 2400   vilket också skedde på Anna Nilssons 50-årsdag 1953.

Bakom det sittande födelsedagsbarnet Anna Nilsson står de uppvaktade vännerna fr.v.

Elsa Zetterström, Agda Fröberg,  Anna Lundkvist,  Svea Lundkvist,  Maine Lindström.

Födelsedagspresenten bestod oftast  av kontanter, 10 kr. pr. familj som insamlades från vänner och bekanta. 

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00229)

Birgit, Svante och mamma Olga Ekholm skördar köksträdgården, 1935.

Birgit, Svante och mamma Olga Ekholm skördar köksträdgården, 1935.

Familjen Ekholm bodde på Finsta gård.

Gården med anor från 1700-talet var ursprungligen ett jordbruk i Finsta med reveterad mangårdsbyggnad, bagarstuga, stall och ladugård.

Enl. obekräftad uppgift skall Carl von Linné på sin Norrländska resa övernattat på Finsta gård.

Finsta gård förvärvades av Sunds Sågverks bolag i mitten av 1800-talet och användes som tjänstebostad. Under 1930-talet bodde familjerna de Beché och Ekholm på Finsta gård.

Sixten de Beché var förvaltare och Gunnar Ekholm bokhållare på Skönviks AB och senare kamrer vid bildandet av SCA där bl.a. Skönvik och Sunds AB ingick. Finsta gård revs sannolikt under början av 1940-talet.

Fotografiet är taget av Gunnar Ekholm som har dokumenterat familjens boende på Finsta gård och är ställda till vårt förfogande av sonen Svante Ekholm.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00347)

Per Erik Uddbom f. 1841 i Attmar med familj.
Ett stor problem för sågverken var de ständigt återkommande bränderna på brädgårdarna som därför vaktades på nätterna av speciella brandvakter. Per Erik Uddbom var en av dem.

Per Erik Uddbom f. 1841 i Attmar med familj.

Uddbom arbetade som smed på Sundsbruks verkstäder till 1893 då han började på Sunds ångsåg som nattvakt på sågverket.

Ett stor problem för sågverken var de ständigt återkommande bränderna på brädgårdarna som därför vaktades på nätterna av speciella brandvakter. Per Erik Uddbom var en av dem.

På den lilla bilden ser man hur Uddbom var klädd för att klara av den stränga vinterkylan på nätterna.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings Samlingar 00432 och 00432-2)


Trädgårdsmästare Alexander Holm, överst med hatt, tillsammans med gäster framför Sunds ladugård och stall.

Trädgårdsmästare Alexander Holm, överst med hatt, tillsammans med gäster framför Sunds ladugård och stall. Sunds jordbruk och trädgård startades sannolikt samtidigt som Sunds Sågverks bolag bildades 1856. Vid nedläggningen av sågen 1947 flyttades förvaltningen av jordbruket och därmed även djurbesättningen till Merlo. Trädgårdsverksamheten fortsatte till början av 1960-talet då den lades ned

Holm, Alexander, f. 30 jan. 1877 i Sköns församling började som trädgårdsmästare hos Sunds AB 1901. Holm arrenderade trädgården mellan 1931 och 1936 då David Elgh tillsammans med Elis Nilsson övertog arrendet till trädgården avvecklades

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00469)


Mildred Lagerlöf, Sonja Franzen och Ketty, gift Sjölund framför Pressbyråns, (Ledins) kiosk i Gångviken. Fotot är från aug. 1939.

Mildred Lagerund, Sonja Franzen och Ketty Lagerlöf, gift Sjölund framför Pressbyråns, (Ledins) kiosk i Gångviken. Fotot är från aug. 1939.

Läs mer om Gångviken på ”Fotogalleriet, Platser, Gångviken Info”

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00538)

Personal vid entrén till Sköns försörjningshem i Birsta på 1930-talet

Personal vid entrén till Sköns försörjningshem i Birsta på 1930-talet. Sittande t.h. Aina Stolpe-Vetslinder och stående i mitten fru Andersson "Syster Kajsa". Sköns fattiggård, senare försörjningshem, togs i bruk i oktober månad 1891. Den byggdes av sten och betraktades på sin tid som en av den svenska landsbygdens förnämsta försörjningsanläggningar. Sköns försörjningshem dömdes ut av socialstyrelsen 1947 och revs våren 1964 och på platsen byggdes därefter industribyggnader bl.a. Birstaverken.

Källa: Ur Skönsbygdens historia, Reihold Olsson, 1948

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01634)


Gustav Karlsson med fru och sonen Kurt

Gustav Karlsson med fru och sonen Kurt

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00651)

Familjen Boman, Sten och Ulla med barnen Kenneth och Kerstin på en sparktur i Birsta 1950.

Familjen Boman, Sten och Ulla med barnen Kenneth och Kerstin på en sparktur i Birsta 1950.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01678)

Bonden i Ljusta, Anders Viktor Alexander Bergfors f 14 sept. 1888, och hans hustru Anna f. Larsson f 9 okt. 1887 firar Viktors 50-årsdag 1938.

Bonden i Ljusta, Anders Viktor Alexander Bergfors f 14 sept. 1888, och hans hustru Anna f. Larsson f 9 okt. 1887 firar Viktors 50-årsdag 1938.

Viktor Bergfors var ledamot av taxeringsnämnden och kommunalfullmäktige i Skön. 

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02178)

Sågställare Olofsson på sitt kontor på Sunds sågverk.

Sågställare Olofsson på sitt kontor på Sunds sågverk. Sågställarens uppgift var att bestämma vilka dimensioner som skulle sågas och vilka stockar i bommen som skulle tas fram för sågning.

Sunds Sågverks Bolag bildades 1856, ombildas till Sunds AB 1876 och Sunds Bruk överföres som en separat förvaltning till Sunds AB och namnet ändras till Sunds Bruk, Verkstäder och Slip.

Sågverksrörelsen läggs ned 1947. Friställda arbetare omskolas till att tillverka diskbänkar, husgeråd. Plåtmanufakturtillverkning pågår hela 1950-talet.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00208)
Ernst Gunnar Holmberg, f 1892 med maka    Kajsa Holmberg, född Jansson.
Ove Holmberg

Ernst Gunnar Holmberg, f 1892 med maka         Ove Holmberg

Kajsa Holmberg, född Jansson. 

       

Ernst Gunnar Holmberg var jordbrukare i Maland och drev även trädgårdsrörelse och levererade trädgårdsprodukter till boende i Maland med omgivningar.

Familjen Holmberg kom till Maland 1932 och bodde i en jordbruksfastighet nedre Maland  uppförd 1890 och senare restaurerad.

Fastigheten finns fortfarande kvar.

Barn: Ove, Rosa

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00624 och 00634)

Familjen Emil och Anna Sjöström i Ljusta. Alma födde elva barn mellan 1905 och 1921.

Familjen Emil och Anna Sjöström i Ljusta. Alma födde elva barn mellan 1905 och 1921.Barnen: Elsa 24 april 1905, Nils 2 mars 1907, Karl 7 april 1908, Gunnar 2 juni 1909, Jenny 27 maj 1910, John 1 juli 1911, Johannes 25 juni 1912, Knut 25 juli 1913, Axel 14 juli 1916, Gustav 6 januari 1918, Olle 2 november 1921. Sittande i mitten föräldrarna Emil och Anna Sjöström.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00944)

Familjen Ledström i Öråker på 1920-talet. Fr.v. Sven, Karin, Gotthard och Bengt.

Familjen Ledström i Öråker på 1920-talet. Fr.v. Sven, Karin, Gotthard och Bengt. Huset som uppfördes 1878 inköptes 1921 av Karin och Gotthard Ledström. Det övertogs av sonen Sven på 40-talet och har drivits som en lantgård fram till 1970, då ladugården revs för att ge plats åt Timmervägen.

1995 övertogs gården av Ann-Catrin och Per-Olov Ledström.

Till gården hör ett gravfält med 12 forngravar varav 3 är utgrävda.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01389)


Gustaf Magnusson, musiker i Skönviks blåsorkester med ventilbasun som var en föregångare till trombonen. Fotot från 1913.

Gustaf Magnusson, musiker i Skönviks blåsorkester med ventilbasun som var en föregångare till trombonen. Fotot från 1913.Foto/ägare Leif Öberg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02420)

  Helmer Wiström 80 år. Helmer Wikström föddes i Skönvik, Skön 1898 som yngsta sonen i en sågverksarbetarfamilj.

Helmer Wiström 80 år. Helmer Wikström föddes i Skönvik, Skön 1898 som yngsta sonen i en sågverksarbetarfamilj. Vid 14 år ålder började han som målarlärling och jobbade som målare fram till 1922 då han började arbeta i tidningsbranschen. Som så många andra inom arbetarrörelsen gick han den långa vägen. Via sitt arbete i SSU kom han att arbeta för socialdemokratiska pressen där han började som ackvisitör på Nya Samhället, Sundsvall och avslutade sin karriär i Stockholm på Stockholmstidningen och Aftonbladet som deras ekonomiska ledare. Däremellan hade han arbetat på ett otal av de socialdemokratiska dagstidningarna. "Barndomsminnen och ungdomsupplevelser" är en berättelse som skrivits ner av Helmer Wikström och finns under ”Berättelser” på vår hemsida. Foto/ägare Anna Hedrén, Bunkeflostrand.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02286-4)Kända personer på Sund.

Kända personer på Sund. 

Främre raden: Kerstin Knutsson, Fru Knutsson, Kjell Knutssons fru.

Övre rad: Karl Axel Blomberg, Gösta Knutsson, Kjell Knutsson.

Gösta Knutsson med fru och barnen Kerstin och Kjell bodde i Sågbyggningen på Sund.

Foto från 1940-talet. Foto/ägare Karl Axel Blomberg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02193)

Foto är ett tackkort för uppvaktningen på 90-årsdagen med texten: "Tack för vänlig hågkomst på min födelsedag." M.O.J. Svedberg.   Mattias Oskar Johannes Svedberg 1871-1962.

Foto är ett tackkort för uppvaktningen på 90-årsdagen med texten: "Tack för vänlig hågkomst på min födelsedag." M.O.J. Svedberg.   Mattias Oskar Johannes Svedberg 1871-1962.

M.O.J. Svedberg, som han kallades, var född i ett jordbrukarhem i Högoms by i Skön.

Han var en hängiven hembygdsvän och hembygdsforskare. Genom giftermål blev han bonde i Berge på en gård som gått i hustruns släkt sedan 1745.

Vi sidan av jordbruket var han kyrkvaktmästare fram till 1942 och nedlade som sådan ett synnerligen stort intresse för kyrkan och dess inventarier.

Han hade olika offentliga uppdrag, bl.a. som brandfogde för norra Skön.

Under första världskriget arbetade han i kommunens livsmedelsnämnd och var verkställande ledamot i inkvarterings- och undanföringsnämnden.


Efter omfattande studier i olika arkiv och samlande av berättelser och uppgifter om traditioner och förhållanden i Skön utgav han 1947 första delen  av sin bok ”Från gamla Skön”, som fram till 1959 följdes av ytterligare två delar.

Han skildrar i dessa böcker på ca 500 sidor Sköns historia, kultur och folkliv.

Många av artiklarna är illustrerade med hans egna teckningar.

Själv angav han: Det har roat mig att inte endast teckna upp vad jag sett eller hört eller särskilt inhämtat utan också att rita enkla illustrationer därtill.

När detta nu framlägges för offentligheten får det gälla för vad det är: försök av en gammal Sköns-bo att utan konstnärliga eller vetenskapliga anspråk men av kärlek till hembygden dela med sig ur minnenas fatabur åt samtid och eftervärld.

 

Källa: ”Kyrkan och bygden” Sköns kyrkas 150-årsjubileum 1 okt. 2000 sid. 98

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01909)


Idrottskamrater hos Sven Olsson på vindskammaren i Bergbyggningen.

Idrottskamrater hos Sven Olsson på vindskammaren i Bergbyggningen. Början på 1930-talet. Fr.v.: Sture Olsson, Sven Olsson, Göte Olsson, Henry Dahlin, okänd. Foto/ägare okänd

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00005)


Kursverksamhet med unga deltagare.Kursledare Kvinnogillets styrelsemedlem Larsson.

Kursverksamhet med unga deltagare.Kursledare Kvinnogillets styrelsemedlem Larsson.

Den 4 mars 1946 bildades Sköns Norra kooperativa Kvinnogille. Timrå Konsum med omnejd var initiativtagare och mötet hölls på Skönviks folkets hus. Gillet avvecklades 16 feb. 1972.

Gillets uppgift var bl.a. att ge medlemmarna information i ekonomiska och kooperativa frågor samt social upplysningsverksamhet, kooperativ barnverksamhet samt deltagande i samhällslivet.

Ägare: Leif Öberg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02425)

Torvald Reinholdsson och Tor Östberg med Kungakavlen i Skönvik juni 1943

Torvald Reinholdsson och Tor Östberg med Kungakavlen i Skönvik juni 1943

Ägare: Leif Öberg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02458)

Mabel Karlsson Fjällström har skrivit Sundsminnen som utgavs av Sköns Norra Intresseförening i februari 2006.

Mabel Karlsson Fjällström har skrivit Sundsminnen som utgavs av Sköns Norra Intresseförening i februari 2006. Mabel var född 1914 på Sund och bodde här fram till 14 års ålder då familjen flyttade till Ljustorp.

Fotograf och ägare: Jan Johansson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02492)

Lydia Walter drev Walters Café och Bageri i Finsta.

Lydia Walter drev Walters Café och Bageri i Finsta.  Se foto 01943.

Fr.v. systrarna Greta f 1917, Ingrid f 1923, Elsa f 1914 med sin mor Lydia Walter f 1885. Lydia hade även  sonen Bertil f 1911.

Lydia var gift med Reinhold Pettersson -Walter f 1874, d 1933.


Utdrag ur Dagbladet 2012 09 27:

"I slutet av 1800-talet rådde full bageriproduktion i villlan i Sundsbruk (Finsta). Ägarinnanan Lydia Walter vida känd för sin mandelkubb, drev kafé med försäljning, servering och brödförsäljning i det gula trähuset.

I oktober 2011 öppnade nuvarande ägaren Sandra Nilsson butik och kafé  "Gamla gården".

Gården uppskattas vara från 1850-1870-talet.

Ägare: Ann-Christin Ledström

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02493)


Fam. Nils Olov Larsson i Ljusta.  Nils Olov Larsson, född 1849 gifte sig 1885 med Olivia och de ägde ett jordbruk i Selånger.

Fam. Nils Olov Larsson i Ljusta.

Nils Olov Larsson, född 1849 gifte sig 1885 med Olivia och de ägde ett jordbruk i Selånger.

1893 åkte Nis Olov till Amerika och hans officiella anledningen till resan var att besöka Världsutställningen i Chicago  men handlade i verkligen om att undersöka möjligheterna att emigrera med familjen till Amerika.

Familjen hade tre barn och hans hustru hade även tidigare sagt nej till att emigrera.

Efter hemkomsten bestämde han sig för att emigrera med familjen och sålde även jordbruket för att finansiera resan men även denna gång sade hustrun bestämt nej och Nils Olov fick tydligen finna sig i detta.

Nu var dock jordbruket sålt och de var tvungna att finna ett nytt ställe att bosätta sig på. 1895 köpte de ett jordbruk i Ljusta, nuvarande Östra Birsta på den plats där bl.a. Biltema numera (2013) ligger.

Familjen fick åtta barn, varav fyra av sönerna emigrerade till Amerika, Sven 1911, Albin 1908, Gunnar och Otto 1917.

Jordbruket övertogs senare av de två kvarvarande sönerna, David och Birger, och 1967 av Davids söner Lars Erik och Ingvar Larsson. Jordbruket såldes 2008 och brändes ner 2009 för att lämna plats för utbyggnaden av Östra Birsta.

Det kan nämnas att Nils Olov var religiös och detta framgår tydligt när han i berättelsen kommenterar vissa passagerares kortspelande, fylleri och allmänna oordning.

Nils Olov förde noggranna dagböcker, almanackor, under sin resa och hans son David såg till att de blev utskrivna och mer om denna resa kan man läsa om

På vår hemsida under ”Berättelser”

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02566-2)

John Stenskog utanför smedjan i Målås.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02738) 


John och Ester Stenskog utanför hemmet i Målås. John var duktig smed.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02739)


Smeden John Stenskog utanför sin smedja.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02737)