Ljusta

Ljusta

Flygfoto över Ljustadalen maj 2012

Fotograf:  Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02583

Vy från Sköns kyrka 1989 mot Ljusta nuvarande Östra Birsta. 

Till vänster en av de två radiomasterna i Ljusta.

 Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00935-4

Vy från Sköns kyrka mot köpcentrat i Birsta.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00775

Bergfors fastighet i Ljusta 3:14

Två bostadshus finns utmärkt på laga skifteskartan från 1830.

Huset byggdes 1925 av bröderna Viktor och Karl Bergfors, efter att ett äldre bostadshus på samma plats hade brunnit ner. Gården har varit tingsplats för Sköns tingslag.

1940 bestod jordbruket av 29 har.

Mangårdsbyggnaden uppförd 1926, ekonomibyggnaden omkring 1900 och logen 1890. 1940 fanns det 2 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 6 ungdjur och 3 svin på gården.

Ägare 1940 var Anders Viktor Alexander Bergfors f 14 sept. 1888, son till Nils Olof Bergfors  och hans hustru Augusta Stins f Lindström,gift med Anna Larsson f 9 okt. 1887.

Viktor Bergfors var ledamot av taxeringsnämnden och kommunalfullmäktige. Sonen Gösta övertog gården.

Vid byggandet av bussgatan mellan Västra och Östra Birsta brändes fastigheten ned våren 2009.

Källa: Svenska gods och gårdar, Uddevalla 1940.

Byggnadsdokumentation av fastigheterna Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15

Sköns socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Rapportnummer 2008:22

Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher Murberget, Länsmuseet, Västernorrland

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00464

Vy från Sköns kyrka över Ljusta. Där laden står finns numera ICA Maxi.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00565

Vy över Stavre från f.d. radiomasterna i Ljusta. Byn Stavre är i dag en del av Birsta köpcentra från bilvaruhuset Berners längs Klökansvägen västerut. I bildens nedre del syns Sundsvalls radiostaion som invigdes 19 sept. 1949. Radiomaterna  var 217 m höga - 139 m högre än kyrkspirans kors Från gamla Skön M.O.J. Svedberg del 2 1950. Radiomsterna började byggs 1952.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 0035-3

Radiomasterna i Ljustadalen. Började byggas 1952.

 Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00935

Vy mot Ljusta med Sköns försörjningshem till vänster, omkring 1950. I förgrunden torkning av sädeskärvar på sädesskylar eller s.k. snesar.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01109

Vy över Ljusta från 1940-talet.

Mitt i bilden Jenny Anderssons fastighet Ljusta 2:1.

Gården ägdes under tidigt 1900-tal av släkten Ljuslin, som levde där till 1920- talet. Företaget Kubikenborg köpte gården som rättar- och förvaltarbostad. På 1930- talet såldes gården vidare och drevs som ett privat jordbruk. På 1940- talet köptes den av en finländsk man. Därefter kom gården i fru Jenny Anderssons ägo. Hon sålde jord och loge till David Larsson som senare övertogs av sonen Lars Erik Larsson. Mangården flyttades 1955 från ett läge närmare vägen, ca 80-100 m därifrån.

I den fortsatta planeringen av Östra Birsta avses att flytta gården närmare Ljustabäcken och där använda den som ”Barnens lantgård” där man kommer att kunna minnas tiden före Östra Birsta och där man kan ta en paus från allt det kommersiella i området. Denna planering genomfördes dock ej och fastigheten revs mars 2012

Källa: Byggnadsdokumentation av fastigheterna Ljusta 2:1, 2:13, 3:14 och 3:15

Sköns socken, Sundsvalls kommun, Medelpad Rapportnummer 2008:22

Kulturmiljöavdelningen, Bodil Mascher Murberget, Länsmuseet, Västernorrland

T.v. David Larssons jordbruksfastighet och i bakgrunden Sköns försörjningshem.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01142

Jordbruksarbete på Långängen i Ljusta. Traktor med järnhjul.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00954Höhässjning  i Ljusta 1960-talet. För att torka höet lades det upp på hässjor. Leif Östberg hjälper Lars Erik Larsson med höhässjning.

I bakgrunden syns "Sädestorken" och  Sköns försörjningshem.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01151


PlöjniViktor Bergfors höstplöjer åkrarna för kommande års sådd. Frun Anna är redo med kaffekorgen för en kafferast.

För att inte utarma och för att få bästa utbyte av jorden användes växelbruk. Vart tredje eller fjärde år byttes sädesslag eller sattes potatis på åkrarna. Bilden från 1940-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01159


David och Gertrud Larsson rensar ogräs på 1960-talet. Sädestorken till vänster.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01165

Inför utbyggnaden av bussgatan mellan östra och västra Birsta genomfördes våren 2008 - våren 2009 en  undersökning av området av arkeologer från Murberget, Länsmuseet Västernorrland.

Föremålens dateringar sträcker sig från yngre bronsålder till 600-talet e. KR och spår finns även från 1660-1700-tal.

Bilden ovan är rester från keramikföremål från en keramikverkstad som påträffades.

Sköns Norra Intresseförening visar på en fotoutställning på ICA-Maxi med början i slutet av november ytterligare information om utgrävningarna.

Källa och foto: Murberget, Länsmuseet, Västernorrland rapport 2009:7 Maria Lindeberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01862Murberget - Länsmuseets utgrävningar i Ljusta öster om ICA Maxi vid Ljustabäcken i maj 2009. Bland fynden fanns bl.a. rester av en brännung för keramik och rester av keramik.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02240-6


Olivia Larsson i Ljusta matar hönsen. Foto omkring 1930. Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01351

Flygoto över Ljusta 1992.

I förgrunden Sundsvalls rundradiostation som invigdes den19 september 1949 och var i drift till 1 april 1978.

Fastigheterna nedanför radiostationen ägdes av fam. Jenny Andersson, Sjölund och Bergfors.

Jordbruksfastigheten mellan E4 och Norra vägen ägdes av familjen Larsson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01344-4

Familjen Bergfors i Ljusta.

Stående fr.v. Viktor Bergfors, Gösta bergfors, Karl bergfors.

Sittande fr.v. Bröderna Viktor och Karls mamma som också var farmor till Gösta samt Karls fru Betty f. Johansson från Finland.

Gården byggdes 1925 på den plats där f.d. tingshuset låg och som brann ned ca 1920.

Vid byggandet av bussgatan mellan Västra och Östra Birstavåren 2009 brändes fastigheten ned.  Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02184

Klädsäcksladan i Ljusta

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02221

En epok försvinner. Lars Erik Larsson jordbruksfastighet mellan E4 och Norra vägen bränns ned av brandkåren i samband med byggandet av nya bussgatan mellan Västra och Östra Birsta hösten 2009 .

Fotograf och ägare: Leif Öberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01832

Vy från Sköns kyrka mot Ljusta. T.v. Jenny Anderssons fastighet, t.h. mellan Norra vägen och E4 fam. Lars Erik Larsson jordbruksfastighet och under denna fam. Gösta Bergfors jordbruksfastighet. Larssons och Bergfors fastigheter brändes ner av brandkåren i samband med byggandet av bussgta mellan östra och västra Birsta 2009. I bakgrunden pågår byggandet av bl. a. Bauhaus.

Fotograf och ägare: Leif Öberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01840

Vy över Ljusta by 1992  före utbyggnaden av Östra Birsta som började byggas ut i början på 2000-talet. I bakgrunden Sköns kyrka och Finsta. I förgrunden Sundsvalls Rundradiostation som invigdes 19 sept. 1949 och var i drift till 1 april 1978. Anläggningen som ägdes av dåvarande Televerket  används idag av ????. De båda radiomasterna som tillhörde stationen, men inte är med på bilden, började byggas 1952 och revs 14 december 1996. Radiomasterna var 217 m höga - 139 m högre än kyrkspirans kors.

Källa: Sundsvalls rundradiostation i Skön. Ljusta 7:1 Dokumenation 1997, Ola Hanneryd, L. Markströms Bygg& restaureringskonsult Härnösand.

Från gamla Skön M.O.J.Svedberg del 2 1950.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02142

Ljustadalen 2010.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02504

Fam. Nils Olov Larsson i Ljusta.

Nils Olov Larsson, född 1849 gifte sig 1885 med Olivia och de ägde ett jordbruk i Selånger.

1893 åkte Nis Olov till Amerika och hans officiella anledningen till resan var att besöka Världsutställningen i Chicago  men handlade i verkligen om att undersöka möjligheterna att emigrera med familjen till Amerika.

Familjen hade tre barn och hans hustru hade även tidigare sagt nej till att emigrera.

Efter hemkomsten bestämde han sig för att emigrera med familjen och sålde även jordbruket för att finansiera resan men även denna gång sade hustrun bestämt nej och Nils Olov fick tydligen finna sig i detta.

Nu var dock jordbruket sålt och de var tvungna att finna ett nytt ställe att bosätta sig på. 1895 köpte de ett jordbruk i Ljusta, nuvarande Östra Birsta på den plats där bl.a. Biltema numera 2013 ligger.

Familjen fick åtta barn, varav fyra av sönerna emigrerade till Amerika, Sven 1911, Albin 1908, Gunnar och Otto 1917.

Jordbruket övertogs senare av de två kvarvarande sönerna, David och Birger, och 1967 av Davids söner Lars Erik och Ingvar Larsson. Jordbruket såldes 2008 och brändes ner 2009 för att lämna plats för utbyggnaden av Östra Birsta.

Det kan nämnas att Nils Olov var religiös och detta framgår tydligt när han i berättelsen kommenterar vissa passagerares kortspelande, fylleri och allmänna oordning.

Nils Olov förde noggranna dagböcker, almanackor, under sin resa och hans son David såg till att de blev utskrivna och mer om denna resa kan man läsa om

På vår hemsida under ”Berättelser”.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02566-2