Hallan

HällanFlygfoto över Hällan maj 2012.

Fotograf och ägare:  Göran Gilliusson


(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02578)
Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu