Barnkollonin

Barnkollonien Björkebo i Gudmundsbyn

Mellan 1936 och 1963 bedrev Sköns köping barnkoloni i Björkebo, Gudmundsbyn. 1938 köptes den från 1936 hyrda fastigheten av fabrikör Gustav Axel Hägglund. Fastigheten bestod av torp 2:7, 2:8, Björkebo 1:1 och Trekanten 2:1 med en areal av odlad mark 2,5 har och övrig mark 1,3 har samt ett bostadshus i två våningar med en fabriksbyggnad för gardintillverkning. Fabriksbyggnaden användes som ekonomibyggnad av kolonin. Huvudbyggnaden innehöll 9 sovrum och ekonomibyggnaden, kök, matsal och tvättrum i skilda avdelningar med källare under byggnaden och i övrigt nödvändiga utrymmen.

Ett strandområde om ca 7500 kvadratmeter vid Ottsjön, ca 1 km från Björkebo, inköptes för att användas till badplats.

Fastigheten är numera klubblokal för Sundsvalls Brukshundsklubb.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01338

Invigning med representanter från Barnavårdsnämnden efter inköp av fastigheten i Björkebo 1938.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01449

Barnkoloninämnden blir bjuden på kaffekalas vid invigningen av Björkebo sommarkoloni 1938.

Sköns kommunalnämnd besöker kolonin efter renovering och inköpet av fastigheten Björkebo. Kommunalnämndens ordförande Karl Bolander, mannen i hatt, Kokerskan Viola hammarström Nilsson seseverar kaffe, vid björken Hjalmar Hägglund då vaktmästare på kommunalhuset i Skönsberg och sedan vaktmästare på Hedbergska skolan i Sundsvall.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01336

Dansuppvisning vid invigningen 

Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01445

Personal och barn på kolonin. Stående t.v. Förståndarinnan Selma Sundströn Kihlgren

 Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01491

En av årskullarna på kolonin.

Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01303

En anan av årskullarna på kolonin.

Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01304

En anan av årskullarna på kolonin.

Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01305

Personal  på kolonin.

Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01479

Personal  på kolonin.

Tillhör Sköns Norra Intresseförening 01495