Gran

Gran

GRAN

Gran är en gammal jordbruksbygd.

Gran stavades Grän 1547, Green 1559 och Grenn 1560.

Namnet GRAN lär ha uppkommit av att hela området väster om kyrkan förr var beväxt med granskog. I 1642 och 1650 års skattelängder är inte byarna Gran och Stavre med då de existerade endast kort tid då de ingick i Lönebostället vars jord i sin tur ingick i Malands ägor.

I 1685 års Reduktions-jordebok nämns Gran och Stafre i samband med Löneboställe med skattetalet 40.
Källor: Från gamla Skön del 1-3. M.O.J.Svedberg