Loger

Godtemplarlogen 369 Sundhet i Finsta.

På bilden Finstalokalen som var godtemplarlokal för logen.

Logen 369 Sundhet bildades den 17 januari 1883 och höll sina möten i Finstalokalen  fram till i mitten av 1940-talet då verksamheten upphörde.

Lokalen uppläts i början på 1950-talet för träslöjd för eleverna i Gångvikens skola långt in på 1950-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01052

Godtemplarlogen 369 Sundhet 1934.  Logefunktionärer med regalier runt halsen. Vid mötena tog två flickor, som titulerades marskalker, emot lösenordet av gäster från andra godtemplarloger och vid mötet lästes gästernas namn upp och från vilken loge de kom.

Stående fr.v.: Inge Pettersson, Ragnhild Holmbom, Calise Dufvenmark, Olle Blomberg, Fridolf Söderlind, okänd, okänd, Karin Blomberg.

Sittande fr.v.: Kerstin Öberg (Lundgren), Arne Näslund, Greta Höglin, Torsten Högström, Erik Norman, Knut Kollberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00175

Logen 369 Sundhet vid Finstalokalen i väntan på söndagsutflykt i början av 1930-talet..

I främre raden fr.v. Emil Hansson, Karl Öberg, Esse Holmbom, okänd och Villner Wallin. Stående längst till höger Fridolf Söderlind.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00097

Godtemlarlogen Vidar i Öråker/Målås.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00507

Logen 369 Sundhet i Finsta samlade inför en logekväll i mitten av 1930-talet. Foto/ägare okänd

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00098

Logen 369 Sundhet vid Finstalokalen i väntan på söndagsutflykt i början av 1930-talet.
I främre raden fr.v. Emil Hansson, Karl Öberg, Esse Holmbom, okänd och Villner Wallin. Stående längst till höger Fridolf Söderlind.
På bron, Kurt Simlin.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00097