Minnesfond

Sköns Norra Intresseförenings Minnesfond


Minnesfonden tar emot gåvor, som kondoleanser, från de som vill uttrycka sitt deltagande till de anhöriga till någon som avlidit eller i övrigt vill stödja föreningens verksamhet.

De fonderade medlen ingår inte i föreningens löpande verksamhet utan används för riktade insatser.


Gåvan kan skickas till föreningens bankgirokonto 5834-9911 eller skickas

med Swish till nummer 1234872818. För Swish kan denna QR-kod skannas.Om den som skänkt en gåva, som kondoleans, vill skickas ett minnesblad till

de anhöriga vid begravningen, där det också går bra att lämna en hälsning. 

Meddela föreningen vem kondoloansen avser samt när och var begravningen

skall förrättas så förmedlar föreningen ett minnesblad til de anhöriga. Det

kan ske till info@skonsnorra.eu eller telefon till kontkperson på startsidan.