Knolsta

Knölsta


Flygfoto över Knölsta t.h. om skogsdungen maj 2012.

Fotograf:  Göran Gilliusson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02582)


 Till sidans huvud
Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu