Idrott

Idrott   

Karl Lundqvist grundare av skidklubben Bore 1899. Omkring 1909 avvecklades Bore SK och kapitalet, 40 kr blev senare, enl. Riksidrottsförbundet, startkapital för bildandet av Sundbruks IF den 9 september 1921. Under åren har föreningen sammanslagits och ingått i andra föreningar i norra Skön. Vid Skönvik-Sunds IF årsmöte 23 jan 1965 beslutades att föreningen i fortsättningen skall heta Sund IF.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00049)

Sund IF:s hemmaplan från 1967 vid Malandsgården. Malandsgården med Sunds IF:s kansli t.o.m. 2009

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00091)

Malandsgården 2004.  Sunds IF köpte gården av Sundsvalls kommun och  användas som kansli. Sommaren 2009 såldes gården och kansliet flyttades till Finsta. Sköns Norra Intresseförening använde lokalerna för sin verksamhet fram till sommaren 2009.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00289-1)

Gymnastikgrupp med aktiva från Sund och Skönvik.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00059)

Birsta IK på Birstavallen 1935. Bakre rad 1:a fr.v. Bror Risberg, 3:je fr.v. Sven Jonsson, 4:e fr.v. Göte Olsson.  I bakgrunden Valle Pettersson och Sköns försörjningshem.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlinga 01653)

Sköns IF 2:a lag, DM i terränglöpning 1934. Fr.v. Henry Dahlin, Einar Ångström, Bengt Näsman, Henning Andersson.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00063)  

 Skönvik-Sunds IF under ishockeyträning på Johanneshovs Isstadion 9 mars 1956.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00079)

Skönvik-Sunds IF ishockyelag under träning på Johanneshovs Isstadion 1956.

Rad 1 fr.v. Åke Jonsson, Erling Hammarström, Leif Eriksson, Villy Öberg, Börje Andersson, Rolf Pettersson.

Rad 2 fr.v. Lars Tångring, Kurt Olsson, Mats Andersson, Lars Holmbom, Leif Calissendorff, Björn Tångring

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00392)

Skönsstafetten 1938. Start och målplats vid Skönviks Folkets Hus.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00056)

Sunds Skytteförening. Banskjutning.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00641)

Fikarast för medlemmar i Skönvik-Sunds IF vid tallkottsplockning i skogarna i Lögdö 1955. Pappersinsamlingar och sommarfesterna vi ”Susantopp” i Skönvik var ett annat sätt att driva in pengar till verksamheten. Artister som ”Banjo-Lasse Larsson”, Staffan Broms, Stina Britta Melander och Sundsvallsflickan Ingborg Nyberg med flera kända artister uppträdde på ”Susantopp” under åren 1935 till 1953. På 1960-talet blev logdanserna vid Merlo och senare Sundslogen vid Maland föreningens inkomstkällor innan Bingoverksamheten från mitten av 1960-talet och framåt blev den dominerande inkomstkällan.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00307)

Under segelskutornas glansperiod hade sjöfolket ett kärt tillhåll vid de många ölförsäljningställena. Mest känt av dem var Flodbergs öl- och vinkrog. Från ett skjul vid Flodbergskajen såldes öl till båtbesättnnigarna. På en kulle intill bostadshuset hade han byggt en glaspaviljongavsedd för kaptener och styrmän. Flobergsudden var inte någon fridens boning under seglingssäsongen och inte ens ortens busfrön tordes stick dit näsan. Även sedan flodberg avlidit och ölförsöljnigen upphört vilade något mystiskt kring Flodbergska huset. Det underbyggdes kanske i viss mån av de efterlevandes åldeerdomliga sätt att klä sig.

Flodbergsudden användes senare som idrottsplats. På fotot Flodbergsuddens Idrottsplats försommaren 1936 där det var fotbollsmatch mellan Sköns IF och Ljunga IF. I förgrunden handgrävd vattenbrunn där vattenhinken vevades upp med kättingspel. I pausen samlades spelarna runt brunnen för att släcka törsten i den mugg som syns hängande på veven. Målvakten drack sitt vatten från utsidan på sin kupade 30-talskeps och slapp därigenom att stå i kön bland de övriga spelarna.

På kullen ovanför syns ställningar från stånd som användes vid de årliga sommarfestligheterna. 1939 byggdes omklädningsrum för spelarna. Även friidrott idkades på Flodbergsudden och förgrunden syns hoppgrop med höjdhoppsställningar.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00053)

FLODBERGSUDDEN.

Sköns IF bildades 1929 genom en sammanslagning av Sunds IF som bildades 1921 och Skönviks IF. Föreningen bedrev på 1930-talet fotboll, allmän idrott, terränglöpnig, skidlöpning, gymnastik och orientering. 

7 jan 1944 ändrades namnet till Sundsbruks IF men redan den 9 juni samma år, efter samgående med det 1933 återbildade Skönviks IF, bildades Skönviks-Sunds IF.

1965 beslutades om namnändring till det nuvarande namnet Sunds IF.Under de första verksamhetsåren stod föreningen utan idrottsplats varför fotbollslaget tvingades hyra hemmaplan hos närliggande föreningar.

Efter arrendekontrakt med Sunds AB och utschaktning till reglementsenliga mått kunde Flodbergsudden tas i bruk för fotboll 1935.

1939 byggdes omklädningsrum för hemma- och bortalagen.

Arbetet med planen utfördes under 1933-34 som AK-arbete tillsammans med frivillig arbetskraft från föreningsmedlemmar.

Med Greger Holmbom som arbetsledare slutfördes arbetet hösten 1934 och hans ledarjobb vid bygget var mycket uppskattat.

Övre raden fr.v.: Arvid Hammarström, Gregor Holmbom, Sven Olsson, Sture Olsson, Inge Lundqvist, Gösta Risberg, Sven Jansson, Göte Olsson, Henry Lundqvist, Brage Jansson, Bengt Näsman, Henry Dahlin, Reinhold Norman.

Främre raden fr.v.: Esse Holmbom, okända smågrabbar. Källa: ”Jubileumsskrift, SUND IF 60 år 1921-1981.” Leif Öberg.

Bengt Näsman, 3:je fr.h. på fotot, berättar att det var 15-20 gubbar som efter förvärvsarbetets slut klockan 17 satte igång med spade, korp och spett för att förbättra idrottsplatsen. I södra delen fanns en höjdsträckning som måste bort. Planen lutade även något mot Gångviken. Det var åtskilliga kubikmeter som schaktades och rullades mot sundshållet. Planen blev mycket längre när det hela blev klart. Efter avslutat jobb för dagen vid pass 21-21.30 bjöd klubben på fika på Vibergs Kafé i Finsta. Men det var inte många som gick dit. Man ville hem och sova för att orka med jobbet nästa dag.

1935 blev Flodbergsudden klar för spel och används fortfarande av Sund IF

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00052)