Skolklass Bolagsskolan

Skolklasser Bolagsskola och folkskola

Bolagsskolan, småskolan, med skolklass. 1:a och 2:a klass i Sunds bolags
småskola 1907-1908. Edith Näsman född 19 maj 1899 2:a fr.v. i främre raden. Ulla Näsmans samlingar.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00009-4

Sunds folkskola

Klass 1927
Lärare:. Einar Alke

Främre raden fr. v.: 1.Sven Lindgren, 2.Harry Lundqvist, 3.Lennart Melin, 4.Inge Pettersson, 5.Yngve Högström,6. Carl-Gustav Nyström, 7. Arne Näslund
Mittersta raden fr. v.: 1.Eva Olsson, 2.Ruth Johansson, 3.Agda Viberg, 4.Elly Olsson,
5.Knut Bolander, 6. Sixten Högström, 7. Harry Nilsson, 8. Erik Eriksson.
Bakre raden fr. v.: 1.Anna Norman, 2.Dagmar Karlsson, 3.Gunda Näslund,
4. Mabel Karlsson, 5. Ines Eriksson, 6. Sara Helmér, 7.Karin Söderberg, 8. Maud Karlsson.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00013