Sund

Sund   

Utsikt mot Sund från Alnö

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00313


Vy över Sund på 1940-talets början. Arbetarbostäderna var då placerade i omedelbar närhet till Sunds sågverk och till verkstäderna på Sunds Bruk.I bakgrunden Timrådalen med Timrå kyrka och SCA:s Östrandsfabriker.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00141

I bildens nedre del Maland med Malandsgården,fotbollplanen och badet. Mitt i bilden Metsos servicecenter t.v. och Metsos verkstäder t.h. I bildens övre del Finsta.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00793

Vy över Sunds Trädgård 1949 med tjänstemanna mässen och gamla brukskontoret som även var tjänstemannabostad för förvaltare Thure Källmani bakgrunden. I förgrunden syns rester av Sunds brädgård.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00284

Sunds Sågverk 1939. Konsum och Sågbyggningen med tillhörande vedbodar och utedass i förgrunden. Den ljusa byggnaden på kajen till höger är den s. k. Knorken där spillvirket flisades upp.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00142

Sunds herrgård. Herrgården uppfördes i samband med att sågen byggdes 1856. Herrgården var ett timrat en- och enhalvplanshus med inglasad lanternin på taket. I herrgården fanns 21 rum. Herrgården brann ner den 2 maj 1931. Lanternin kallas en lyktformad överbyggnad på ett tak.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00252

Ringbyggningen återuppbygd i början på 1930-talet. Den revs under 1950-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00222-2

Sunds sågverk med Kastellet till vänster om skorstenen. Kastellet var en mindre försvarsanläggning, fort, som användes för bevakningsändamål och inkvartering för militären. Huset i förgrunden är Ringbyggningen med ringklocka på husets taknock. Ringklockan användes för att ringa vid arbetsdagens början och slut samt vid raster under dagen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00222

Sågbyggningen år 1926. Främre raden fr.v.: Nilsson, Holger Åslin, Gunnar Norman, Karl-Erik Åslin, Lennart Johansson, Reinhold Norman,  Donald Norman och Eva ?. Bakre raden fr.v.: Mabel Karlsson, Vivan Pettersson. Ester Karlsson i bakgrunden.Huset i bakgrunden var faktor Hellgrens bostad.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00225

Stenbyggningen/Stenhuset med byggnadsår 1905. Huset inrymde 6 lägenheter med kök och ett rum. Två lägenheter med kök och 3 rum där sågställare sågställare Olofsson och el-förman Åfeldt bodde. Huset till vänster är Sågbyggningens ”utedass”. I bakgrunden till höger syns bostäderna Saltkaret och Barnkrubban. I nedre högra hörnet syns Kolerabaracken eller Kastellet. I bakgrunden syns en av de många mycket vackra alléer som fanns på Sund.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00235

Sunds bolag startade en butik för sina anställda på andra hälften av 1800-talet där endast de anställda på bolaget fick handla. Varorna kom med ångbåt till kajen i Sund och därifrån med häst och vagn, som även ägdes av bolaget, till butiken.

Bolaget drev butiken fram till den 8 mars 1919 då de anställda hyrde butiken för 250 kr/kvartalet, övertog verksamheten och bildade Sunds Handelsförening.

Vid årets slut hade föreningen 241 medlemmar med ett insatt kapital på 3660 kr. Omsättningen första året var 153 057 kronor och 54 öre. 1932 startade Handelsföreningen en filial i Birsta.

1932 överväger föreningen möjligheten att gå samman med Skönviks Handelsförening. Orsaken var troligen den konkurrens som uppstått från de i Västland etablerade privata butikerna Petterssons och Wågströms.

Samgåendet blir ej av men tillsammans med 5 andra Handelsföreningar från Vistavarv till Söråker bildas Timrå Konsumtionsförening 1934. Butiken i Sund blir Konsum Timrå butik 1 och filialen i Birsta Konsum Timrå butik 2.

Butiken i Sunds, som hade manuell betjäning, drevs till 1953 då den flyttades till modernare lokaler med snabbköp i Finsta.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00254

Personal på Konsum Timrå butik 1 i Sunds julen 1936.

Fr.v. Torsten Högström, Lennart Johansson, Stig Olsson, okänd, Lejon.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01829

Personal på trappan till entrén på Konsum i Sund en sommardag 1950. Fr.v.  Anna Märta Alm, Kerstin Knutsson och Marie Bolund.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00256

Vy över sunds sågverk och Malandsbygden. Mitt i bilden Sunds Herrgård som brann ned 1930 och huset längst ned vid skogsbrynet är arbetarbostaden "Brasilien"

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00116-1

Tåg på Ostkustbanan på väg norrut.  I bakgrunden fastigheter i Sund och Sunds Bruk. Fr.v.: Vitbyggningen, närmast järnvägen Guldskrinet med uthusen till vänster där bakom till vänster Smedjan och snickarverkstaden, Kolera baracken, Transformatorhuset, Stenhuset och Konsum.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00257

 

Arbetarbostaden ”Saltkaret” byggd 1918. Saltkaret var nästan fykantigt med måtten 11,25m och bredd 9,05 m. Huset var bygt av tegel på betonggrund och med tegeltak och var det enda huset med källarvåning med mat- och vedkällare.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00238

Sunds bolagsskolor började med småskola 1891 och folkskolan som visas på bilden byggdes 1895. På den vänstra gaveln var det lärarbostäder och på den högra skolsalar.

Sköns församling övertog ansvaret för skolverksamheten 1919 och därmed upphörde Bolagets ansvar för skolverksamheten i hela Skön men undervisningen bedrevs i skolan till 1931 då den överfördes till den nyinvigda Gångvikens skola.

Folkskolan byggdes senare om till tjänstemannabostad för Sunds AB.

1935-50 bodde följ. familjer i huset, Nisse Näsman, Olle Blomberg, Gustav Nordqvist, Lennart Blomberg, N S Hansson, B-M Olsson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00009-8

Några av barnen som bodde i Sågbyggningen på 1940-talet.

Bakre raden fr.v.: Kerstin Knutsson, Jan Johansson, Gull-Britt Söderlund, Ingvar Nilsson.

Främre raden fr.v.: Berit Lindström, Rolf Lundkvist, Monika Petersson, Rigmor Eriksson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00228

Ringbyggningen drabbades av brand och brinner ner den 8 januari 1931.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00222-1

En skön söndagsförmiddag i början 1950-talet på uteplatsen vid "Barnkrubban" på Sund. Fr.v.: Sven Jansson, Ivar Nilsson, okänd, Sten Åke Högström och Jan Johansson. Med ryggen mot fotografen smeden Fritz Högström.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00243

Trädgårdsmästare Alexander Holm, överst med hatt, tillsammans

med gäster framför Sunds ladugård och stall.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00469

Faktorsbostaden på Sund byggd 1875 med jordkällare.1935-50 bodde i huset Faktor Otte Hellgren, Kassör Nyström, Verkmästare Gustav Karlsson. Ringbyggningens uthus i förgrunden och Sågbyggningen i bakgrunden.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00227

Guldskrinet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01949

Barnkrubban. Byggdes 1855, revs 1959. 1935-50 bodde i huset: Smeden Frtiz Högström, Viktor Leonard Johansson, Viktor Nyström, Ture och Berta Karlsson, Artur Pettersson med famulj, Ångbåtsbefälhavare T Arnoldfsson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01954

Stallbyggningen byggdes 1870.  1935-50 budde i huset: Trädgårdsmästare Holm, Trädgårdsmästare David Elg med dotter Birgitta, Rättare Jansson med barnen Maja och Manne, Manne tog senare namnet Oddmar och blev senare fjällpräst i Norrbotten, han var hemma någon gång och visade bilder från sin tjänst i lappmarkerna. Rättare Linus Bylin med dotter Ingrid, kusken Johan Dahlstedt med barnen Gunhild, Edvin och Gunna, ladugårdskarlarna Samuelsson och Nyberg, kollegan Verner Larsson. I drängkammaren bodde gamle drängen Andreas, en Halländsk Smålänning med barnen Dan och Karin.

Brev till Peter Larsson från Ingrid Lejdsgtrand, SCA Skog Ab, Arkiv och Kultur: "Jag har i arkivet för Sunds Ab återfunnit en Johan Isidor Amos Dahlstedt som mörjligen kan vara den person du eftersöker. Han anställdes som jordbruksarbetare år 1917 och bodde fortfarande  kvar vid sågverket 1948 enl. mantalsuppgifte. Efter detta år finns inga sådana uppgifter bevarade.

Han var född 1879 och gift med en kvinna vid namn Amalia Karolina Charlotta född 1875 och död troligen 1927 -28. I äktenskapet föddes 3 barn, dottern Gunhild Karoliona född 1904, sonen Edvin Isidor född 1906 och sonen Gunnar Allan född 1908. Båda sönerna kom att arbeta vid sågverket, Gunnar Allan somjordbruksarbetare och sonan Edvin isidor som chaufför åren 1933-1942.

Jag bifogar ett kopior öveer anställda arbetre vid sågverket från 1938 samt ett personkort över Edvin Isidor."

Personkortet bevaras i vårt arkiv men kopior på anställda vid sågverket finns inte.

På en bifogad lapp utan avsändare finns texten: "Johan Amos Isidor Dahlstedt f 31/3 1879 i Öråker, d. 13/10 1955 Maland , Skön3:22. Änkling 13/4 1928 efter Amalia Karolina Solberg f. 8/5 1875, d. 13/4 1828, Sunds Ångsåg. Lung TBC.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01959

Sunds sågverk, Fällning av skorsten.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02366

I förgrunden Vitbyggningen brann ner 1937. 1935-50 bodde följ. familjer där: Båtslipförman Helmer, Lejon, Kalle Lindgren, Karlson, Söderberg, Larsson , Frans Pettersson, Johanson,två döttrar Rut och Ingrid och en son Gunnar som drunknade vid ångbåtskajen.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01948

Arbetarbostaden Kolarkojan byggdes 1870 och revs 1959

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01955

 

Vy från Finsta mot Sund-Sundsbruk och Alnö.

T.v. arbetarbostaden Stormen, i mitten Sunds bolags snickeri, t.h. Stenhuset.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02246

Vy över nedre delen av Sund. Rakt fram Snickeriet, i mitten Stenhuset

t.h. transformatorhuset.  Stenhuset revs 1964 eller något år senare.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02490

Flygfoto över Sund maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02591