Malas Info

MålåsMålås är en gammal jordbruksbygd.

Enligt skattelängder fanns det i Målås 1642 2 hemman, 1774 4 hemman och 1805 4 hemman .Enligt mantalslängd från 1650 fanns 3 jordägare i Målås:

Margareta (troligen änka) med 2 döttrar

Erik Pålsson med hustru, en piga och en dräng

Agnes (troligen änka) med 2 döttrar


1917 fanns följande jordbruk med djurbesättningar i Målås: 

 


 

 

 

 

 

 Skvaltkvarn

Bönderna utnyttjade de knappa vattentillgångarna i bäckarna för husbehovssågning och för husbehovsmalning i s.k skvaltkvarn. En sådan kvarn har funnits i Målåsbäcken och var den sista som fanns kvar, även om den inte var i bruk, till omkring 1890 då den revs.


Utdrag ur artikel i Föreningsarkivet Västernorrlands tidning Arkivbladet Nr 1-2/2006


Martin Olsson lämnar styrelseuppdraget i FV efter 12 år.

Martin som är en ödmjuk man, vill inte gärna göra sig märkvärdig men går med på intervjun ändå. Och vi börjar, han får berätta själv.

”Jag är född 1932 i Skön, i byn Målås, som gränsar till Birsta affärscentrum. Jag är 74 år, och bor på samma fastighet där jag föddes. Jag är gift med Margit sedan 42 år och har två döttrar boende i Stockholm, jag har fyra barnbarn som jag gläds mycket åt.

Småskolan var inrymd i ålderdomshemmet i Birsta, där vi läste tillsammans i två klasser. Det kan förefalla märkligt att ha skola i en sådan miljö. Det kanske inte alltid var så bra, med dagens ögon mätt, ålderdomshemmets utedass var nämligen granne med skolans. Men det gick.

När jag var 16 år gick jag med i SLU Centerns ungdomsförbund och sen blev jag engagerad i distriktet, och blev efterhand sen ordförande för Medelpadsdistriktet av SLU.

Där efter blev det partiorganisationen, som 31 åring blev jag vald till distriktsordförande.

Som 30-åring kom jag med i kommunfullmäktige i Skön, som snart uppgick i Sundsvall, och vid samma ålder kom jag med i landstinget, som den yngste politikern.

Jag såg inga utvecklingsmöjligheter i jordbruket utan började på Jordbrukskassan senare Föreningsbanken som föreståndare och arbetade där till 1970. Då började det gå framåt för Centern.

Riksdagspolitiker blev jag 1971, både Gunnar Hedlund och Thorbjörn Fälldin blev omvalda samtidigt. Fram till 1991 stannade jag i Riksdagen, därefter slutade jag som 59 åring.


När jag slutade i riksdagen hann jag med lite annat i föreningslivet, 1959 blev jag ordförande i Sköns kyrkoråd.


Under 90-talet kom jag med i styrelsen för Medelpads Fornminnesförening, var kvar i några år som kassör och säljer fortfarande dansbiljetter på danslogen varje sommar, samt brukar vara årsmötesordförande.


1994 kom jag att bli styrelseledamot i Folkrörelsearkivet/Föreningsarkivet Västernorrland och har nu avgått i april 2006.


I Föreningsarkivet Västernorrland kunde jag kombinera ett föreningsintresse med ett historiskt intresse.


Källor:

”Kyrkan och bygden”, Sköns kyrka 150-årjubileum. 2000. 

”Från gamla Skön”, del I och II,  M.O.J.Svedberg

Utdrag ur artikel i Föreningsarkivet Västernorrlands tidning Arkivbladet Nr 1-2/2006