Maland

Maland   

Flygfoto över Maland maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02584)


 

Malandsgården  har varit en bondeherrgård på hemmanet i Maland och  kan ha uppförts av John

Strandell eller av kronobefallningsmannen Christian Borg som ägde stället på 1780-talet. I början

av 1800-talet bodde på hemmanet översten baron G.G. Hierta. Gården övergick sedemera till

Sunds bolag som använde den som tjänstemannabostad. Sixten de´Beche, Gustaf Gidlöf, kamrer

Westerlund  m.fl. tjänstemän på Sund har bott i huset. (Ur Reinhold Olssons "

Ur Skönsbygdens historia, 1948 s. 124).

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01315)Vy  från Västland mot Maland, slutet på 1920-talet

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01143)


 

Vy över Maland med Alnö i bakgrunden. På Alnö syns sågverken Johannesvik/Johannesnäs till

vänster och Nyvik till höger. I förgrunden bonden Valdemar Jonsson ladugård och ägor i Maland-

backen. I mitten Sunds ladugård och stall, till vänster Westmans hus, tjänstemannabostad, och

till höger skräddare Larsson hus. Foto från 1930-talet.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00274)


 


 

Gunnar Holmbergs jordbrukbyggnader i Maland. Holmberg hade  trädgård och levererade

trädgårdsprodukter till boende i Maland med omgivningar.Familjen Holmberg kom till Maland 1932.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00628)


 

Ernst Gunnar Holmbergs jordbruk i Maland. Familjen Holmberg kom till Maland 1932.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00633)

 


 

Maland 1:6.

Ernst Gunnar Holmbergs hus i i Maland. Mangårdsbyggnad uppförd 1890 och senare restaurerad. Ekonomibyggnad uppförd 1900 sedemera påbyggd och restaurerad. 1940 hade gården 1 häst,

2 nätkreatur och 15 höns. Gården till släkten Holmberg genom köp 1932.

Ägare : Ernst Gunnar Holmberg f 1892 03 20. Son till Nils Erik Holmberg och hans hustru

Maria f. Hamarberg. Gift 1918 med Kaja Holmberg f Jansson. Barn: Ove, Rosa. Holmberg bedrev trädgårdsrörelse.

Sonen Owe på bilden.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00634)

 
Malandsgården 1910. Tjänstemanna bostad för Sunds Sågverk och senare för chefen för Sunds

Verkstäder. Bl.a har familjen de´ Beche,  överingenjör Gustav Gidlöf och kamrer John Westerlund

på gården. Sonen Wilhelm de´ Beche inponerade på kamraterna med att gå på händerna uppför

och nedför stegen.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00289)


 

Ungdomar vid gården Brasilien och spårvagnen Skönvik-Sundsvall. Bakre raden fr.v.: Kjell Stenskog,

Göran Dahlin. Främre raden fr.v.: Viviann Stenskog, Åke Dahlin, Ulla-Britt Ödlund.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00126)


 

F.d. arbetarbostaden Brasilien år 2004. Huset är numera privatägt.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00292)


 

Majbrasa vid Brasilien 1948.Stående fr. v.: Kjell Stenskog, Ulla-Britt Ödlund, Christina Stattin (Gidlöf),

Viviann Stenskog, Göran Dahlin. Sittande fr.v.: Åke Dahlin, Anders Gidlöf.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00294)
Sund IF:s Karl-Olof Fröberg provar skottlyckan på målvakten vid hemmamatch på

Malandsplan 1980.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00093)
Midsommar på Brasilien.

Bakre raden fr.v.: Marianne Holmbom, Birgitta Elgh,Viviann Stenskog, Ulla-Britt Ödlund.

Mittersta raden fr. v.: Birgitta Johansson (?), Gull-Britt Karlsson (?)

Göran Dahlin spelar dragspel.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00296)
Vy över Maland med Sköns kyrka i bakgrunden, 2011

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00972)
Ernst Gunnar Holmberg, f 1892 med maka Kaja Holmberg, f Jansson i Maland.

Ernst Gunnar Holmberg var jordbrukare i Maland och drev även trädgårdsrörelse och levererade trädgårdsprodukter till boende i Maland med omgivningar.

Familjen Holmberg kom till Maland 1932 och bodde i en jordbruksfastighet nedre Maland uppförd

1890 och senare restaurerad. Fastigheten finns fortfarande kvar.

Barn: Ove, Rosa

Ägare: Sten Gunnar Högström

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00624)
Vy över Maland 2003.

Fotograf och ägare: Leif Öbereg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01823)
Vy över övre Maland på 1940-talet.

Ägare: Karin Blomberg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01848)
Malandstriangeln. Från järnålder till Gustav Vasa. Foto från föredrag på församlingsgården om akeologiutredningen och utgrävningen inför triangelspåret i Maland 2012-05-07.

På bilden ses de områden som utredningen omfattade.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02409-04)Till sidans huvud