Skolklass Gångviken

Gångvikens skola

Gångvikens skola klass 2 1932.

Lärare Hildegard Söderlund.
Sittande fr.v. nr 7 Sten Westin


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00017

Gångvikens skola 1934. Avgångsklass 6.

Lärare Maja Rödström
Rad 1 fr.v.: nr 5 Kjell Tjernström
Rad 2 fr.v. nr 1 Åke Magnusson
Rad 3 fr.v. nr 1 Klas Svensson, nr 2 Britt Svensson, nr 5 Kerstin Bjurberg-Frö


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00018


Klass 1 1937 i Gångvikens skola.

Rad 1 fr.v. Hans Erik Brodén, Ralf Nyström, Hans-Erik Olsson, Karl-Gustav Pettersson,Lennart Jacobsson

Rad 2 fr.v.

Marie Bolund, Inge-Britt Ledin, Harriet Högström, Doris Magnusson, Nils Sandström

Rad 3 fr.v. Svante Ekholm, Jan Andersson, Heimer Dahlmark, Kjell Eriksson, Åke Ahlsén, Sten Dahlmark

Rad 4 fr.v. Karin Fjällström, Ingrid Holmbom, Ingrid Pettersson, Siv Lundgren, Karin Gidlöf

.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00878

K

Klass 1 1938…….
Lärare:.Gerda Näslund

Främre raden fr. v.: 1. Rolf Tjernström, 2. okänd, 3. Lennart Kempe.
Mittersta raden fr. v.: 1. okänd, 2. okänd, 3. okänd, 4. okänd, 5. Viola Gunn,6. okänd, 7. Gertrud Öberg.
Bakre raden fr. v.: 1. okänd, 2. okänd, 3. okänd, 4. okänd, 5. okänd,6. okänd, 7. okänd,
8. okänd

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00152

Gångvikens skola klass 3 1938.

Lärare: Einar Alke.

Övre raden, fr.v. Linnea Jansson, Barbro Persson, Britt Toft (Eriksson), Gudrun Svensson, Molly Birberg, Ing-Mari Byberg

Mittre raden fr.v. Sören Sjödin, Okänd, Ture Karlsson,Inge Gillgren,okänd, Karl Göran Hultman.

Nerde raden fr.v. Martin Hedman, Okänd, Karl Dahlqvist, Ernst Söderholm, Karl Gunnar Nordfeldt, Olle Andersson

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00394

Klass 3A Gångvikens skola

Lärare Lisbeth Ågren. Anita Holmbom

rad 2, 11 fr.v. Lisbeth Ågren rad 3, 2 fr.v.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01563

Skolklass Gångviken.1939

Lärarinna Anna Nilsson.

Rad 1. fr.v. Gerd Anderssom Ann-Marie Eriksson, Gunnar Nylander(Belon), Gunnar Berglund, Frank Westlinder, Sven Risberg.

Rad 2. fr.v. Ulla Britt Backlund,Marianne Eriksson, Bengt Erik Näslund, Ulla Dahlström, Eivor Johansson, Bo Brodén, Inger Larsson, Elisabeth Larsson,

Rad 3 fr.v.Bengt Almar Lundberg,Okänd, Lennart Kempe,Karl Sven Kempe,


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01990

Klass 6 1940.Lärare:Einar Alke
Främre raden fr. v.: 1 Stig Eriksson, 2.Karin Sundin, 3.Gudrun Svensson, 4.Barbro Persson, 5. Elisabeth Eriksson,6. Siv Eriksson, 7. Kerstin Holmbom.
Mittersta raden fr. v.: 1.Karl Göran Hultman, 2. Bengt Nilsson, 3.Lennart Söderlind, 4.Gerd Hammarstedt, 5. Lilian Sjöström, 6. Sigvard Silver, 7. Inge Gillgren, 8. Britt Eriksson.
Bakre raden fr. v.: 1.Ture Karlsson, 2.Karl Gunnar Nordfeldt, 3.Kjell Knutsson, 4.Olle Andersson, 5. Martin Hedman.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00034

Klass 6 Gångvikens skola 1940.

Övre raden fr,.v. Ragnar Andersson, Göte Johansson, Rune Sundberg, Göte Westerlund, Inger Lagerlöf, Anna- Britt Olsson, Kjell Viberg, Rudmar Holmbom, Torsten Magnusson.
Mellanraden fr.v. Sven Nordin, Göran Andersson, Wilhelm de Besch, Harry Nejman, Karin Skoglund, Astrid Pettersson, Lissy Brolin, Karin Öman, Gurli Calissendorf, Kerstin Fernström.
Nedre raden fr.v. Inger Sundin, Ingrid Gisslin, Inga Britt Granström, Ulla Britt Sjöberg, Margit Grode´n, Inga Lill Söderholm, Ebon Pettersson, Maja-Stina Berggren.
Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00519

Lärare Alma Persson

1940 Klass ?

Rad 1: 3:e fr.v. Billy Olsson, 6:e fr.v. Lilian Högberg

Rad 2: 1:a fr.v. Erik Nyman, 2:a fr.v. Leif Strömberg

Rad 3: 3:e f. v. Bengt Erik Näslund

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01942

Skolkökslärare Valborg Westerlind. 1940-talet

Efter avgångsklass 7 följde på hösten fortsättningsskola med skolkök för flickor och träslöjd för pojkar. Fortsättningsskolan varade en termin. 

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00016

Fortsättningsskola med skolkök i Gångvikens skola. 1941

Lärare Valborg Westerlind Rad 1 fr.v. Elisabeth Eriksson Sund, Siv Eriksson Sundsbruk , Kerstin Holmbom Vestland, Gudrun Svensson Skönvik, Anna Margareta Nilsson Öråker.

Rad 2 fr.v. Britt Eriksson Sundsbruk, Vera Elofsson, Öråker, Britt Olsson Birsta, Lilien Sjöström Sund,Barbro Persson Skönvik, Eivy Larsson Öråker

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01544

Gångvikens skola klass 1 1942.

Lärare Anna Nilsson

Rad 1 fr.v.1. Maj Norberg, 4 Karin Höglund, 5 Siv Höglund g. Forsberg, 6 Solveig Olsson.

Rad 2 fr.v.1 Endor Bergström, 2 Olle Ljungberg,4 Lilian Näsman, 5 Elvy Söderberg, 6 Göran Brolin, 7 Inga-Lill ?, 8 Majvor Nordström.

Rad 3 fr.v. , 2 Leif Eriksson,3 Evert Risberg,4 Ivar Nilsson,6 Sören Söderberg, 7 Gunnar Stanford.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00019

Gångvikens skola klass 1 1942.

Lärare Anna Nilsson

Rad 1 fr.v. nr 1 Ingvar Nilsson, nr 2 Olle Ljungberg, nr 3 Leif Eriksson, nr 4 Gunnar Stanford, nr 5 Endor Bergström, nr 7 Evert Risberg

Rad 2 fr.v. 1 Göran Brolin, 4 Sören Söderberg Stående fr.v. 4 Siv Höglund g. forsberg, 6 Lili-Ann Näsman, 9 Solveig Olsson.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00020

Klass 1 1942. Lärare Gerda Näslund.
Främre raden fr. v.: 1.Marianne Malmström, 2. Doris Hellman, 3.Margit Larsson, 4. Berit Larsson, 5. Barbro Hägglund,6 Birgitta Norberg, 7. Sören Söderlund, 8 Bror Danielsson
Mittersta raden fr. v.: 1. Torsten Westlinder, 2. Gunnar Wiström, 3. Georg Andersson, 4 .Börje Andersson, 5.Gösta Wedin
Bakre raden fr. v.: 1. Anna Lisa Pettersson, 2. Rolf Nyberg,
3. Jan Johansson, 4.Bertil Sundberg, 5. Lennart Tjernström, 6. Mats Fernström

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00035

Gångvikens skola 1942 klass 1 och 2

Lärare Alma Persson.

Rad 3 2: fr. h. Bo Hammarstedt.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 02094

Lärare Dalenius med avgångsklass i Gångvikens skola.1943 ? Inger Bergstens foto

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00549

Gångvikens skola klass 2 1944.

Lärare Karin Westling.

Främre raden fr. v.: 1.Okänd, 2.Nils Andersson, 3. Gunnar Stanford, 4 Georg Andersson, 5. Ivar Nilsson, 6. Hartvig Högström 7 Jan Sören Naeslund, 8. Bo Hammarstedt.

Bakre raden fr. v.: 1.Elisabeth Ahlsén., 2.Okänd,3. Söderberg, 4 okänd, 5.Majlis Högberg,6.Karin Öman, 7 Göran Dahlin, 8 Bo Söderlind

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00022

Gångvikens skola klass 6, 29 mars 1944.

Lärare: Ossian Dahlenius

Övre raden fr.v.: Kjell Andersson, Karl Erik Norberg, Åke Persson, Roland ?, Sonja Jonsson, Margit Larsson,

Melersta raden fr.v.: Birgit Magnusson, Gullan Bergström, Britt Källman, Gunnel Norlin, Kerstin Olsson, Rolf Tjernström, Bert ?.

Nedre raden fr.v.: Elvor Silver, Ingrid Jonsson, Ann-Marie Tångring, Gullvor Andersson, Kerstin Knutsson, Viola Gunn, Karin Fjällström.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00036

Fortsättningsskola 1944 i Gångviken med skolkök.

Stående fr.v.: Barbro Andersson, Karin Gidlöf,

Mari Bolund, Fröken Gudrun Eriksson, Birgit Lundvall, Britt Magnusson, Inger Westlinder, Sittande fr.v.. Gertrud Sjöström, Britt-Mari Wickberg, Inger Lundqvist, Inge-Britt Ledin, Ann-Mari Norberg. .Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00036

Lärare Märta Nyman Gångvikens skola klass 6, 29 mars 1944.

Rad 1 fr.v. Karin Andersson, 2 Erik Nyman, 3 Sune Larsson, 4 Lennart Kempe, 5 Gunnar Berglund (?) 6 okänd, 7 Erik Högberg

Rad 2 fr.v. 1 Marianne Erikssson, 2 Elisabeth Larsson, 3 Ann Marie Eriksson, 4 Britt Hubinette, 5 Gerd Andersson, 6 Ulla Dahlström, 7 Margot Jansson, 8 Rut Olsson

.Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00023


Klass 3 1945 Lärare Ingemar Ryman.

Främre raden fr. v.: 1.Solvieg Larsson, 2. Berit Larsson, 3.Barbro Hägglund, 4.Doris Hellman, 5.Birgitta Norberg,6 Marianne Malmström, 7 Marianne Söderberg,8 Majlis Högberg, 9 Karin Öman,10. Anna Lisa Pettersson

Mittersta raden fr. v.: 1 Bo Söderlind , 2.Bertil Sundberg., 3. Lennart Tjernström, 4. Sören Söderlund, 5. Ivar Nilsson,6. Hartvig Högström, 7. Bengt Magnusson,8. Gunnar Stamford, 9 Rolf Nyberg

Bakre raden fr. v.: 1. Gunnar Wiström, 2. Gösta Wedin, 3. Jan Johansson, 4.Bror Danielsson, 5.Endor Bergström, Rune Edlund, 7. Torsten Westlinder, 8 Bo Hammarstedt, 9 Lars Hägglund

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00039

Skolklass Gångvikens skola kass 1 1945

1:a raden framifrån fr. v.: 1.Ingemar Hollsten, 2.Britta Andersson, 3.Okänd, 4.Maine Wallin, 4. Åke Jonsson, 5. Mats Andersson, 6. Rolf Pettersson. 2:a raden framifrån fr. v.: 1.Rolf Eriksson, 2.Gun Andersson, 3.Maj-Lis Sjöberg, 4.Birgit Gerdin, 5. Okänd, 6. Lars Tångring. 7. Jan Olof Blomberg 3:e raden framifrån fr. v.: 1.Ingert Nyman, 2.Karin Minning, 3.Gunilla Andersson, 4.Alf Andersson, 5. Valter Andersson, 6. Gun Westin, 7. Inga Lis Berggren, 8. Bengt Erik Tjernström.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00003

2:a världskrigets slut den 7 maj 1945 var för alla en efterlängtad dag och för att fira fredsdagen togs detta fotografi på skolgården på Gångvikens skola.

Lärare: Ture Egelfält.

Övre raden fr.v.: Gerd Andersson, Sune Larsson, Frank Westlinder, Erik Nyman, Bo Sundberg Mittersta raden fr.v.: Rut Olsson, Karin Andersson, Ann-Mari Eriksson, Margot Jansson, Marianne Eriksson,

Nedre raden fr.v.: Elisabeth Larsson, Ulla-Britt Dahlström-Roos, Britt Hybinette, Inger Fors, Lennart Kempe, Bengt-Almar Lundberg, Erik Högberg.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00262

Gångvikens skola klass 2 16/9 1946. Lärare Alma Persson.

Rad 1 fr.v. 1 Marianne Karlsson, 2 Ulla Britt Ölund,3 Ann Marie Berggren, 4 Lisbeth Högberg,5, Inger Lindgren, 6 Sonja Fröberg

Rad 2 fr.v. 1 Åke Olsson, 2 Karl Erik Eriksson, 3 Arne Hellgren, 4 Jan Erik Eriksson, 6 Jan Källmanm,

Rad 3 fr.v.1 Gunnar Ljungberg, 2 Willy Öberg, 3 Erik Holmbom, 4 Lars Andersson, 5 Sören Lodin, 6 Sture Stjernström

Rad 4 fr.v. 1 Lennart Bjurström, 2 Rolf Olsson, 3 Lars Uno Magnusson, 4 Alf Andersson 5 Ingvar Nilsson

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00024

Gångvikens skola klass 6 1947. Lärare Elsa Lundberg. Rad 1, fr.v 1.Viola Gunn, 2.Karin Andersson, 3.Marianne Öberg, 4.Siv Höglund, 5.okänd, 6.Kerstin Näslund, 7 Maj Norberg, Rad 2 fr.v. 1.Irene Sjölund, 2.Bengt Gisslin, 3.Martin Öman, 4.Leif Eriksson, 5.Göran "Acke" Brolin, 6 Evert Risberg , okänd Rad 3 fr.v. 1.Lilian Näsman, 2.okänd, 3.Karin Andersson, 4.Karin Haglund, 5.Rut Söderberg, 6.Göran Holmbom, okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00025

Klass 5 1947. Lärare Ingrid Ulin. Främre raden fr. v.: 1. Sören Söderlund, 2.Bror Danielsson, 3. Jan Johansson, 4.Marianne Söderberg, 5. Marianne Malmström, 6 Karin Öman 7. Birgitta Norberg,8. Karin Gradin, 9. Barbro Hägglund, 10. Berit Larsson, Mittersta raden fr. v.: 1. Sören Söderberg, 2.Lars Hägglund, 3 Rune Edlund, 4 .Bo Söderlind, 5. Solvieg Larsson, 6. Berit Larsson, 7 Elisabeth Alzén,8. Lennart Tjernström. Bakre raden fr. v.: 1. Bengt Magnusson, 2. Gunnar Wiström, 3. Okänd, 4. Torsten Westlinder, 5. Gösta Wedin, 6. Endor Bergström 7. Ove Ödlund.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 00038