Skolklass Kyrkskolan

Sköns kyrkskola

Lärare kantor Karlsson.
Rad 1 4:e fr.v. Seve Söderberg, Johannedal
Rad 2 1:a frv. Rudmar Holmbom, Maland, nr 4 Sören Schön, nr 5 Henry Näslund.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 02055


Sköns kyrkskola årskurs 5-6 1912.
4:e raden fr.v. August Öberg.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01555


Fröken Hägglunds slöjdskola 1919.

Sigrid Pettersson f. Norrbom, Birsta, längst till höger. Foto skänkt av Sigrid Pettersson till Sköns kyrka.


Ur Sköns Norra Intresseförening samling 02006

Kyrkskolan klass 6 1920

Sigrid Pettersson f. Norrbom i Birsta red 2 fr. v. platsd 5

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 02009

Kyrkskolan klass 4 1929

Lärare Anna Nordqvist

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01187

Kyrkskolan 1937

Lärare Sjöstrand

Rad 1 fr. v.:1 Birgitta Frank (dotter till kyrkoherde Frank),2 Ulla Britt Nordin,3 Okänd ,4 Okänd, 5 Ellinor Lindholm, 6 Elsa Samuelsson, 7 Ingrid Västberg g Westman. Överst Sven Ålin.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01584

Kyrkskolan 1940 (Början)

Lärare Sjöstrand

Rad 2 fr. v.1 Ingrid Västberg gift Wesrman,4 Vera Näslund, 9 Roland Söderberg, 10 Elsa Samuelsson.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01589

Kyrkskolan 1941.

Lärare Ture Egelfält

Rad 1 fr.v.: nr 4 Sven Ålin.

Rad 2 fr.v.: nr 1 Smått, nr 5 Gösta Högberg.

Rad 3: Sven Lidström.

Rad 4 fr.v.: nr 2 Ellinor Lindholm (syster till Herbert), nr 6 Erik "Boggen" Johansson.

Rad 5 fr.v.: nr 2 Ingrid Västberg, nr 3 Fride Eriksson, nr 4 Ulla Britt Nordin.

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01583