Skolklass Hillsta

Skolklasser Hillsta

Hillsta skola klass 1 och 2 1934.
Lärare Hedström.
Bakre rad 4:e fr.v. Bert Fahlberg. 

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 01865

Hillsta skola 1940. Klass 2.
2:rad fr.v. 2. Seve Söderberg

Ur Sköns Norra Intresseförening samling 02234