Oraker_Skolor

Öråkers skola   

Öråkers f.d. skola. Använd mellan 1870-talets slut till slutet av 1940-talet. Källa. Kyrkan och bygden, Sköns kyrka 150-årjubileum. 2000. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01880

Öråkers skola, klass 3 – 6 1933. Lärare: Torsten Sundelin,ej med på kortet däremot hans hund Lady.

Rad 1 fr.v.:  1.Göta Vallström, 2.Gudrun Sjölen, 3.Barbro Sundelin, 4.Dagny Söderberg, 5.Astrid Lönn, 6.Gösta Sjölen, 7.Lars Näslund, 8.Nils Larsson, 9.Göran Sundelin, 10.Bengt Ledström.

Rad 2 fr.v.:  1.Arne Söderberg, 2.Folke Sjölen, 3.Anders Lönn, 4.Manfred Jonsson, 5.Nisse Larsson, 6.Stig Pettersson, 7.Henry Hedlund, 8.Erik Sjölund, 9.Alf Strandell, 10.Jan Anders Jansson.

Rad 3 fr.v.:  1.Villy Näslund, 2.Karin Jonsson, 3.Nelly Sjödin, 4.Gulli Sundin, 5.Aina Bergström, 6.Nora Sjödin, 7.Ulla Larsson klass 6

 Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01706

 

Öråkers skola läsåret 1942-43. Folkskolärare: Torsten Sundelin.

Rad 1 fr.v.:  1.Bo Nilsson, 2.Gunnel Näslund, 3.Ingrid Hellman, 4.Inger Fors,

5.Alvar Strandberg.

Rad 2 fr.v.:  1.Stig Nordin, 2.Bert Lundberg, 3.Bertil Näslúnd, 4.Sven Söderbäck,

5.Harry Fors, 6.Ola Näslund, 7.Tore Nilsson, 8.Jens Näslund.

Lärarbostaden i bakgrunden

 Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01713

Öråkers skola 1930-talet. 

 Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01714

Öråkers skola. Lärarinna Hildur Stendahl. Ur M.O.J Svedbergs "Från gamla Skön" del 3 1959. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01867

Öråkers skola 4 sept. 1929.

Utdrag ur Sundsvalls Tidning 2 sept. 1979.

"Den 4 sept. i år1979 är det som framgår av texten på svarta tavlan på ovanstående foto från Öråkers skola 50 år sedan bilden togs. Karl Strandell, Öråker Sundsvall, som vi fått låna bilden av berättar att det var en s.k. B-skola. I småskolan undervisades årskurs 1 och 2 och i storskolan årskurs 3-6. Genom ortsbefolkningens initiativ bevarades skolan som samlingslokal, nu kallad Öråkersgården. Den sorterara under fritidsdnämnden och är flitigt använd.

Eleverna som radar upp sig inför fotografen för 50 år sedan är i första raden fr.v. Göran Nilsson Stig Pettersson, Jan Anders Jansson, Folke Sjölén, Oskar Sjödin, Knut Näslund, Bengt Liljekvist, Erik Sjölund och Nils Larsson.

Andra raden: Ivan Söderberg, Karin Sjölund, Dagny Söderberg, Märta Rost, Alf Strandell, Arne Söderberg, Karl-Erik Jonsson, Olle Svedberg.

Tredje raden: Lizzy Näslund, Barbro Sundelin, Gun Nilsson, Nelly Sjödin, Karin Jonsson, Anna-Lisa Jonsson, Mimmi Sjödin, Ulla Larsson, Nora Sjödin, Aina Bergström.

Fjärde radentre pojkar på var sin sida av katedern: Stig Byström, Sven-Erik Liljekvist, Sven Vestling, Sven Gisslin, Erik Dahlin, Karl-Enar Strandell.

Längst bak: Folkskollärare Torsten Sundelin med icke skolpliktige sonen Göran samt småskollärarinnan Frideborg Åkerstedt."

 Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01314

Öråkers skola 1917/18. Övre raden längst t.h. Hanna Näslund- Karlsson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02157