Johannedal

Johannedal

Flygfoto över Johannedal maj 2012.

Fotograf:  Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02580

Johannedal med Alnöbron.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02030

Johannedal med Alnöbron.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02030

Johannedals herrgård. Foto/ ägare Tommy Thunström

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00443-1

Baptistkapellet i Johannedal med en inbyggd vattenbassäng där medlemmar klädda i vit skjorta döptes nedsänkt i vattnet.

Följande personer är identifierade:1.Erik Hellsvik, 2.Lovisa Lindström, 9.Andreas Lindström, 12.Ivan Lindström, 15.Alfred Kronman, 17.Robert Söderberg, 18.Pelle Västberg, 20.Renaldo Dahlberg, 25.Clary Johansson, 35.Gösta Högberg, 36.Helfrid Högberg, 38.Nils Johansson, 41.Henry Svenlin, 42.Kurt Elf, 44.Sven Pettersson, 46.Ottmar Lundgren, 47.Folke Svensson, 48.Elof Andersson, 49.Ture Näslund, 50.Ingegerd Ljusberg, 51.Alex Ljusberg, 52.Otto Nilsson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01574-1

Grosshandlaren eller “mältaren” som han kallades i offentliga sammanhang, Jonas Johansson, köper 1880 en bjälkgrop på den plats som nu efter honom heter Johannedal. Härifrån utskeppade han s.k. Hollandstimmer som bl.a. användes till dammbyggena i Holland. 1884 startar han en ångsåg med 5 ramar som ansågs vara rätt mycket på den tiden.

1890 avlider grosshandlare Jonas Johansson och efterträds av sonen Gustaf Johansson. Samtidigt ombildas företaget till Johannedals Trävaru Aktiebolag.

1927 arrenderas Johannedals industriområde av Ankarsviks Ångsåg AB och disponent W T Lindgren blir platschef.

1928 övertar Ankarsviks AB Alviks Plywoodfabrik.

1931/32 byggs en fabrik för tillverkning av porös board och Ankarsvik AB övertar hela industriområdet i Johannedal.

1938 byggs en trähus- och snickerifabrik.

1940 utbryter brand med stora driftsstörningar.

1952 är en ny plywoodfabrik som ersättare för Alviksfabriken färdigbyggd i Johannedal. Ekonomiska svårigheter gör att företaget säljs till Kungsgården- Marieberg AB i Ådalen.

1954/55 upphör tillverkningen vid trähus- och snickerifabriken och sågverket avvecklas 1955.

1956 övertar SCA  Ankarsvik AB genom köpet av Kungsgården-Marieberg AB.

1976 köper NCB Johannedalsfabriken av SCA.

1982 läggs Johannedalsfabriken ner.

Vid infarten till industriområdet låg i många år ortens ICA-affär.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01575

Manskören i Johannedal. Ankarsviks manskör.

1.Evert Karlsson  2.Gösta Högberg  3.Alex Ljusberg  4.Ivan Lindström  5.Elof Andersson 6.Renaldo Dahlberg  7.Axel Jönsson  8.Olle Olofsson,?  9.Sven Pettersson  10.Skoglund  11.Folke Svensson  12.Kurt Elf  13.Nisse Johansson  14.Ernst?  15.Otto Nilsson  16.Ture Näslund  17.Alfred Kronman  18.Pelle Wästberg  19.Felix Lundgren  20.Söderberg  21.Hellsvik

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01578-4

Kaffe i det gröna. Fr.v Kristina Västberg, Ingrid Westman f Västberg, Kristina Stina Västberg. Kollbergs hus i bakgrunden stora huset.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01580

 

Arbetare vid Johannedals sågverk.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01586

 

Verkstaden i Johannedals sågverk. Fr.v. Ivan Lindström, Okänd, Pär Vestberg, Axel Gabrielsson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01590

 

Smedjan i Johannedals sågverk. Fr.v. Smeden Nilsson och smedhalvan Per Västberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01590-1

Sågverksarbetare Johannedal. Fr.v. Eldare  Edvin Forslund,  okänd,  Otto Holmqvist, Ernst Thunholm, Elis Nylund, Paul Utterström

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02021

Familjeträff omkring 1925 på kullen vid arbetarbostaden “Kubiken” med vedbodar.

Främre raden fr.v.: Göta Lindholm med dottern Ella, barnens mormor Elin Dahlberg med pojken Herbert, brodern Bengt samt deras kusin Karin Dahlberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02026

 

Dansbandet Swing Stars på 1940-talet. På klarinett:Allan Nygren, Dragspel: Evert Sundberg: fiol och Trumpet.Dan Olsson, Trumpet:Birger Norberg, Piano: Sven Lilja, Trumma: Kurt Forsström, Gitarr: Herbert Lindholm. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02028

Tre av bolagets arbetarebostäder. Fr.v.: Kråkåsen, Mellangård och Storgård.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02033

Johannedals board och plywoodfabriker. Här tillverkades hård och porös board, lamellträ och plywood.  Källa: Svenska Cellulosa AB. Sundsvall hösten 1966.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02021

Johannedals centrum på 1950-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02199

Tjänstemännen på Johannedals Boardfabrik fredsdagen 8 maj 1945.

Bakre raden fr.v.: Ivar Sandberg, Sven Eriksson, Sven Olof Öberg, Johan Högman, Nils Nilsson, Felix Lundgren, kusken Norberg, Erik Orre, Fritjof Eriksson, Johan Skoglund, Konrad Nordin, Hugo Vestman, Viktor Olsson.

Mellanraden fr.v.: Ove Gabrielsson, ing. Ahlberg, Defibrator, okänd, Petrus Sjöblom, Sten Rasch, Hellsvik, Iv

Sittande fr.v.: Herbert Lindholm, Gunnar Nyberg, Robert Söderberg, okänd, okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02209

Fillans Skola klass 2, 1953/54. Lärare: Karin Pettersson.

Stående fr. v: Margit Persson, Kennet Nilsson, Leif Lindholm,Håkan Zetterberg,

Kenneth Nordin,Kenneth Jonsson,Anders Johansson,Birgitta Norleius.

Sittande fr.v: Monica Norberg, Leif Persson, Jan-Erik Bohlin, Anita Olofsson

Barbro Åsberg, Åke Bergmark, Hans Elf, Sune Johansson, Anita Byström.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02214

Brädgårdsarbetare med arbetsledare, Faktor, omkring 1930. Övre raden fr.v.: August Garve, Höglin, Ottmar Lundgren, okänd, okänd, Rinaldo Dahlberg, Valter Tegenfält, Rickard Sjöström, Tyko Elf, Karl Pettersson, Ture Norberg, okänd, okänd.

Näst översta raden fr.v.. Otto Nymark, okänd, August Sjöström, John Sellgren, Bertil Eriksson, okänd, Ragnar Lindholm, Erik Persson, Otto Nilsson, Petrus Persson, Torsten Sundbo.

Sittande fr.v.: okänd, Johan Lindström, Sandström, okänd, Inspektor Edberg, Faktor Bergström, P-A Lundberg, okänd, Gustaf Eriksson, Axel Tegenfält.

Sittande småpojkar fr.v.: Harry Persson, Ivar Andersson, Nilsson, okänd, John Eriksson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02227

Kurs i trädgårdsskötsel för Johannedals gårdsägarförening. 1930-talet 01. 02. Anna-Lisa Jönsson 03. Helfrid Högberg 04.  05. 06. Gerda Fahlberg 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. Fotograf/ägare Ingrid Westman.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01579-1

Brädspel från Johannedal, Ankarbord. Användes i reklamsammanhang.

Ägare: Ingrid Westman

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02003

Flygfoto över Johannedal i slutet av 1930-talet med Johannedals sågverk.

Till höger i bilden  boardfabriken som byggdes 1931-1932 för tillverkning av porös board.

Fastigheterna i vänstra nedre kanten är Knubben, Lillgård, Kubiken med vedbodar och utedass samt Faktorsbostaden och J-O Lindströms fastighet.

Gustafshamns sågverk på Alnösidan.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02210

Sammankomst med temat “Kristen Humanism” från Johannedal på Ålsta folkhögskola 1950.

Bakre raden fr.v.: Lindgren, Sten Rasch, Gustav Gidlöf, Sune Sedin, Axel Billström,

Sittande fr.v.: Herbert Lindholm, Nean Rasch, Folke Svensson, husmor på Ålsta och Ivar Stockhaus.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02212

Vid infarten till industriområdet låg sedan många år ortens ICA affär.

När detta flygfoto togs 1971 hade sedan flera år tillbaka personalen varje arbetsdag fyllt bilparkeringen med sina privata bilar.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02230

Vy från Alnöbron mot Johannedal.

Fotograf och ägare: Tommy Thunström

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02367

Vid infSågverksarbetare vid Johannedals sågverk.


På fotografiet finns följande personer identifierade med namn:


10 Karl (Kalle) Söderberg, 11 Ragnar Magnusson, 12 Folke Svensson, 15 Ville Åberg, 27 Karl Andor Näsman – faktor, 29 Fritiof Sedin, 30 Karl Jansson Tora Jansson, 32 Fride Moberg, 36 Renaldo Dahlberg,39 Robert Söderberg, 54 Anders (Andreas) (Mäster) Lindström     55 Pelle Wästberg,57 Rudolf (Rulle) Näslund, 59 Erik (Lill Erik) Eriksson , 62 Axel Gabrielsson,     79 Edvin Forslund ,83 Viktor Forslund,  90 Otto Nymark,94 Otto Holmkvist, 113 Ottmar Lundgren, 124 Otto Nilsson . Kontaktas Sköns Norra Intresseförening för att få platsen på fotografiet   


Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02230