Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Sköns Norra Intressefförening är i sorg då vår medlem Ann-Catrin Ledström avled den 5 mars.

Ann-Catrin  lämnar ett stort  tomrum efter sig. Hon var en viktig länk mellan historien om Norra Skön och nutiden genom de olika funktioner som hon haft inom föreningen.


Våra tankar går till den sörjande familjen.


Begravningen äger rum i Sköns kyrka den 30 mars kl.14.00.  Om Du vill närvara vid minnesstunden efter  begravningen skall Du anmäla det till Agenda senast den 27 mars.

Drnna snöelefant byggdes 1955 av Roger Sundström, (bak) och Sten Strandell- Den som tittar fram är Folke Söderberg

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Eva Eriksson
Gudmundsbyn 172
85751 sundsvall


Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Pert-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se