Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

OBS!
Nu kommer cirklarna att vara måndagar i veckor  med jämt veckonummer. Därför blir nästa cirkel  på måndag den 2 oktober kl. 1900 i Prästgården. Vid den cirkeln kommer Leif Öberg att visa bilder  och berätta om Johannedal.


Du kan  se rapporter  från tidigare cirkelträffas om Du klickar här.


Sköns Norra Intresseförening finns nu även på Facebook.      


Gångvikens skola har firat sina 90 år. Inför jubileet författade Sköns Norra Intresseförening en jubileumsskrift 'med verklighet från dåtid till nutid.

Många köpte den på jubileumsdagen men det finns några exemplar om Du vill köpa den. Den kostar 75 kr. Om Du vill att PostNord skall leverera den tillkommer portoavgiften till priset.

Om Du vill köpa den skall Du 

kontakta Peter Larsson 073-2111210. eller skicka ett mail till info@skonsnorra.eu. 

 


Hösten är i annalkande. Det är bara att anpassas sig

Foto: Bengt Wiklund

Föreningens adress:
c/o Eva Eriksson               

Gudmundsbyn 172            
85751 sundsvall   


Epost: info@skonsnorra.eu

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Per-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se