Start

Nästa Cirkeltträff om Norra Skön hålls den den 3 juni kl 19.00.


Terminen avslutas med utflykt till Stalonmyren tisdagen den 11 juni kl. 18
Samling
vid OK macken vid City Gross och Mac Donalds.

Medtag eget fika.


Sköns Norra Intresseförening finns nu även på Facebook.   


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

 Fotografier tagna fån samma position :Då och nu.Där Birstaverken finns idag, strax norr om Birsta handelscentrum fanns till början av 1960-talet en slottsliknande byggnad. Det var Sköns fattiggård! Den 17 april gästade Cecilia Dahlbäck vår förening och berättade om Birstahemmet och livet där, men även om fattigvården i Västernorrland i övrigt och om hur människor levde och hade det på institutioner. Föreläsning hölls på Sköns församlingsgård. Ett varmt till Cecilia för hennes framförande och till all er som kom!


Lennart Strömquist flyttade till Sundsbruks Järnvägsstation  1954 när  hans far Gustav Strömquist  blev stationschef.

Han har levererat många fotografier och berättelser till vår förening.

Dessa berättelserna har publicerats i tidskriften Tåg som är utgiven av föreningen  Svenska järnvägsklubben (SJK)  och Sidospår utgiven av Järnvägsmusei vänner


Klicka här för att se artiklarnaFöreningen Skön Norra intr.förening har givit ut flera skrifter. "Morfars livsarv till Fredrik" är en berättelse av Einar Högberg som föreningen fann så intressant att man ville ge ut den. Det finns några exemplar kvar till försäljning. Är du intresserad av att köpa den, kontakta Peter Larsson 073-211 12 10. Boken kostar 50 kronor.

På hemsidan www.skonnorra.eu under rubriken Om föreningen finns uppgift om de övriga skrifterna och mycket mer att läsa.


Föreningens adress:
c/o Eva Eriksson               

Gudmundsbyn 172            
85751 sundsvall   


Epost: info@skonsnorra.eu

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Per-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se