Start

Föreningens Cirkel träffades måndagen den 22 maj Temat den cirkelträffen 

Minnen och fakta om skolor i vårt område.

Klicka här om Du vill se resultatet av cirkeln.

Du kan även välja Studiecirkeln på menyraden och välja på menyn som kommer att läggas till efter varje  cirkelträff.


Sköns Norra Intresseförening finns nu även på Facebook.      


Cirkeln på måndag den 5 juni är inställd.


Föreningens Cirkel har sin säsongsavslutning den 12 juni kl. 18.00.
Vi skall träffas hos Per Dahlin Kyrkvägen 21 Sundsbruk, för att sedan besöka de gravfält som finns i närområdet. Arkeolog Peter Persson från Länsmuseet Härnösand kommer att berätta om gravfälten.

OBS! Ta med eget fika!!Aktiviteten sker i samverkan med 


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Här gör Länsmuseet  en utgrävning av en gravhög i Härsta.

Foto: Västernorrlands museum


Föreningens adress:
c/o Eva Eriksson               

Gudmundsbyn 172            
85751 sundsvall   


Epost: info@skonsnorra.eu

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Per-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se