Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Gunilla Andersson, född i Johannedal 1946, berättar om en av de trevliga bussresorna som Johannedals Fackförening arrangerade för sina medlemmar och deras familjer.

Klicka här om Du vill läsa nu.  Det finns en ny berättelse att läsa. Den är en intervju med Carl Lundqvist gjord 1946.
Carl Lundqvist var en av de som startade  skidklubben Bore.

Klicka här om Du vill läsa nu.  


Isak Petter Vidman i Hammal var en intressant person. Läs en artikel som var införd i Sundsvalls Tidning  1942.
Klicka här om Du vill läsa den.

Nu är det vår igen. Vi får möta våren med de första av alla vilda vårblommor.

Detta skriver Wikipedia om Hästhov som är en annan benämning på Tussilago


Tussilagons blomning är viktig för tambin och vilda små bin. Det är enbart blommorna i mitten, som har nektar och ståndare med pollen. Självpollinerade mittblommor har dålig grobarhet. Kantblommorna är enbart honliga. Blomningstid, karta I Norden [3]. Kartan avser blomningstidens början. Blomningen pågår sedan under ca 3 veckor. Habitat

  Föreningens adress:

  Sköns Norra Intresseförening

  c/o Bengt Wiklund
  Kryssarvägen 36
  865 32 ALNÖ


  Ordförande:

  Lars Erik Larsson

  Klökanvägen 43

  857 51 SUNDSVALL

  Tel: 060-56 82 09

  Mobil:070-568 20 99

  Kontaktperson:

  Peter Larsson

  Mobil:073-211 12 10

  epost: malandsvagen6@hotmail.com