Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Nu är det höst igen. Fotot visar Sköns prästgård där föreningens cirkelverksamhet m.m. bedrivs. Vist är höstens färger vackra?

Studiecirkeln inom föreningen avslutar terminen måndagen den 5 december kl 19.00.

Plats: Sköns församlingsgård.

Julgröt och smörgåsar serveras.

Alla är varmt välkomna .


Cirkeln startar igen den 16 januari 2023.Fram till dess. Ha en riktigt

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Bengt Wiklund
Kryssarvägen 36
865 32 ALNÖ


Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com