Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Nu kör vi !!!

Studiecirkeln om Skön startar igen efter Jul- och Nyårsuppehåll  måndagen den 17 januari kl. 1900 i Prästgårdens konferensrum.

Cirkeln hålls därefter varje måndag i udda vecka.
Nu flyttar Sköns Norra Intresseförening sina aktiviteter från Församlingsgården till Sköns Prästgård. Vi har träffat ett avtal med församlingen som innebär att vi disponerar konferensrummet måndagar udda veckor. Vi känner stor tacksamhet mot församlingen och kyrkoherden Andreas Sundström. Som motprestation skall föreningen hålla föreläsningar eller utställningar tillsammans med församlingen.


Det finns tyvärr inga möjliheter att förvara föreningens inventarier och material i prästgården. Har någon en ide om vart vi kan disponera några kvadratmeter inomhus så tar vi tacksamt emot sådana tips eller förslag.

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Bengt Wiklund
Kryssarvägen 36
865 32 ALNÖ


Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com