Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Vintern är över men inte ccoronapandemin.

Nu finns det gott om vårtecken i Skön. Hästhoven eller Tussilagon som den även kallas är en av de första vårblommorna. Den är fin i sin enkelhet. Snart har den blommat över och kvar finn bara hästhovsformade bladen som minner om det som en gång var ett skönt återseende. 

Släktnamnet Tussilago, beskrivet av Linné, härstammar från latinets tussis, som betyder "hosta" och ago, en böjningsform av agere, som betyder "fördriva". Sammantaget kan det vetenskapliga namnet översättas till "förjagare av hosta".


Föreningens Cirkel om Norra Skön gör uppehåll tills vidare med anledning

av Corona-viruset.


Information från styrelsen angående årsmöte mm.

Klicka här 
Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Bengt Wiklund
Kryssarvägen 36
865 32 ALNÖ


Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com