Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Gulsippa (Anemone ranunculoides) är en flerårig ört i familjen ranunkelväxter som blommar med gula blommor i april och maj. Den förkommer sällsynt i Norrland men den har en växtplats i Birsta. Klicka här för att se växtplats
Föreningens Cirkel om Norra Skön gör uppehåll tills vidare med anledning

av Corona-viruset.


Information från styrelsen angående årsmöte mm.

Klicka här


På vissa sidor har fotografier och text hamnat i oordning. Arbete med att rätta problemet pågår.


Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Bengt Wiklund
Kryssarvägen 36
865 32 ALNÖ


Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com