Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem


Föreningens Cirkel om Norra Skön gör uppehåll tills vidare med anledning

av Corona-viruset.

Vinteraktivitet i Målås på tidigt 1950-tal

Klart för vinterutflykt farmför Torolf och Helga Larssons fastighet i Målås.
Göran Larsson färdig för att dra släden med Karin Larsson och Christina Boman.

Ägare:Kenneth Boman


(Ur Sköns Norra Intresseförenongs samling 01672)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Mobil:0738256089

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com