Start


SNI har årsmöte den 9 april och däför flyttas nästa cirkel tillden  22 april. Cirkeln kommer att hffortsätta med  "Området  Prästbolet"


Sköns Norra Intresseförening finns nu även på Facebook.   Lennart Strömquist flyttade till Sundsbruks Järnvägsstation  1954 när  hans far Gustav Strömquist  blev stationschef.

Han har levererat många fotografier och berättelser till vår förening.

Dessa berättelserna har publicerats i tidskriften Tåg som är utgiven av föreningen  Svenska järnvägsklubben (SJK)  och Sidospår utgiven av Järnvägsmusei vänner


Klicka här för att se artiklarna


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem


Föreningen Skön Norra intr.förening har givit ut flera skrifter. "Morfars livsarv till Fredrik" är en berättelse av Einar Högberg som föreningen fann så intressant att man ville ge ut den. Det finns några exemplar kvar till försäljning. Är du intresserad av att köpa den, kontakta Peter Larsson 073-211 12 10. Boken kostar 50 kronor.

På hemsidan www.skonnorra.eu under rubriken Om föreningen finns uppgift om de övriga skrifterna och mycket mer att läsa.


Birstahemmet

Sköns Norra intresseförening bjuder in till föreläsning av Cecilia Dahlbäck
Välfärdens kulturarv i Västernorrland: Birstahemmet
Onsdagen den 17 april kl. 18 i
Sköns församlingsgård


Klicka hår för att se affishen

Föreningens adress:
c/o Eva Eriksson               

Gudmundsbyn 172            
85751 sundsvall   


Epost: info@skonsnorra.eu

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Per-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se