Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Per-Olov Larsson

Mobil:

epost:polarsson@yahoo.se


Cirkel kommer att byta dag till måndag udda vecka. Nästa cirkel hålls den 28 februari 2024. Cirkeln kommer att handla om Prästbolet och påbörjar det som ska finnas på kyrkans café till sommarenom
Sköns Norra Intresseförening finns nu även på Facebook.   


Föreningens adress:
c/o Eva Eriksson               

Gudmundsbyn 172            
85751 sundsvall   


Epost: info@skonsnorra.eu


Föreningen Skön Norra intr.förening har givit ut flera skrifter. "Morfars livsarv till Fredrik" är en berättelse av Einar Högberg som föreningen fann så intressant att man ville ge ut den. Det finns några exemplar kvar till försäljning. Är du intresserad av att köpa den, kontakta Peter Larsson 073-211 12 10. Boken kostar 50 kronor.

På hemsidan www.skonnorra.eu under rubriken Om föreningen finns uppgift om de övriga skrifterna och mycket mer att läsa.Sköns Norra intresseförening bjöd in till en föreläsning "Historien om en radiostation och två master" den 7 februari. Morgan Lorin verksam på Radiomuseet i Motala, var inbjuden som föreläsare, men tåget som skulle ta honom till Sundsvall blev inställt samma dag. Erik och Erika, två av föreningens medlemmar ordnade med att koppla upp föreläsaren på länk. Vi fick information, allt från radions historia och den teknik som möjliggjorde att ljudet kunde färdas genom luften till lyssnarnas apparater och mycket mer! Föreläsningen var ett av Sundsvalls 400 års evenemang.

Den första radiostationen fanns på Skönsmon och den första sändningen var den 15 februari 1925 från GA kyrkan. Behovet av större station växte sig starkare bl.a. under kriget. Man beslöt att bygga den i Ljustadalen i Skön.

Den 19 september 1949 invigdes den nya Radiostationen. Då med en provisorisk mast. Under 1953 restes de två rödvita masterna som blev ett landmärke under många år, ända fram till den 14 december 1996 då de fälldes.

Tack till alla som möjliggjorde denna föreläsning. Tack till er alla som kom och till er som fyllde på informationen med era kunskaper från åren ni arbetat på stationen och med tekniken.Lennart Strömquist flyttade till Sundsbruks Järnvägsstation  1954 när  hans far Gustav Strömquist  blev stationschef.

Han har levererat många fotografier och berättelser till vår förening.

Dessa berättelserna har publicerats i tidskriften Tåg som är utgiven av föreningen  Svenska järnvägsklubben (SJK)  och Sidospår utgiven av Järnvägsmusei vänner


"Nya Tider i Sundsbruk, 1956-1959" publicerades i tidningen Tåg nr 3-2018.


"Ett ögonblick i Sundsbruk år 1955" publicerades i tidningen Tåg nr 3-2017


"Skönviksbanan under den första SJ tiden" Sidospår 2/17


Klicka på rubriken för att se artiklarna