Hillsta
Hillsta skola klass 1 och 2 1934. Lärare Hedström. Bakre raden 4: fr.v Bert Fahlberg. Ur M.O.J Svedbergs "Från gamla Skön" del 3 1959.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01865)


 

Hillsta småskola uppfördes i slutet av 1870-talet.  " Ur Skönsbygdens historia 1948" R. Olsson. 

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01882)


 

Hillsta skola klass 2 år 1940. 01. Ingemar Risberg     

02. Arne Johansson     

03. Åke Petterson     

04. Sven-Olof Ohlsson     

05. Rune Karlsson Sågställare Kalle Karlssons son

06. Maj-Britt Thunholm   

07. Vejden Tegenfelt     

08. Eva Gabrielsson     

09. Karin Nygren     

10. Britt-Inger Lindström (Ivan Lindströms dotter) 

11. Seve Söderberg   

12. Sören Persson (Skön)   

13. Ulla Lundin   

14. Karl-Erik Eriksson (släkt med Astrid Wassgren)

15. Barbro Johansson (gift med Klas Åslund i Matfors)

16. Marianne Lindström.   

17. Frideborg Åkerstedt (lärare)

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02234-1)

Flygfoto över Hillsta maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02577)

Till sidans huvud