Hillsta

Hillsta

 

Hillsta skola klass 1 och 2 1934. Lärare Hedström. Bakre raden 4: fr.v Bert Fahlberg. Ur M.O.J Svedbergs "Från gamla Skön" del 3 1959.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01865

Hillsta småskola uppfördes i slutet av 1870-talet.  " Ur Skönsbygdens historia 1948" R. Olsson. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01882

Hillsta skola klass 2 år 1940. 01. Ingemar Risberg     

 1. Arne Johansson     
 2. Åke Petterson     
 3. Sven-Olof Ohlsson     
 4. Rune Karlsson Sågställare Kalle Karlssons son
 5. Maj-Britt Thunholm   
 6. Vejden Tegenfelt     
 7. Eva Gabrielsson     
 8. Karin Nygren     
 9. Britt-Inger Lindström (Ivan Lindströms dotter) 
 10. Seve Söderberg   
 11. Sören Persson (Skön)   
 12. Ulla Lundin   
 13. Karl-Erik Eriksson (släkt med Astrid Wassgren)
 14. Barbro Johansson (gift med Klas Åslund i Matfors)
 15. Marianne Lindström.   
 16. Frideborg Åkerstedt (lärare)

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02234-1

Flygfoto över Hillsta maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02577