Sund skolor

Sunds skolor   

Sunds småskola 1920. Lärare Anna Charlotta Öberg. Sunds skola var en bolagsskola som byggdes och drevs av Sunds AB. I småskolan gick barnen de två första skolåren.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00008

Sunds bolagsskola började med småskola 1891. I småskolan gick barnen de två första åren.

Sköns församling övertog ansvaret för skolverksamheten runt 1919 och därmed upphörde Bolagets ansvar för skolverksamheten i hela Skön. Undervisningen i småskolan bedrevs till 1931 då den överfördes till den nyinvigda Gångvikens skola.

Sedermera byggde bolaget om Småskolan  till samlingslokaler, Bruksgården, med bostad för vaktmästare.

Huset är numera rivet och området  bebyggt med villor.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00009

Sunds folkskola omkring 1920. Lärare Einar Alke.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00012

Sunds folkskola 1927. Lärare Einar Alke. Bakre raden 5:e fr.v. Mabel Karlsson.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00013

Sunds bolagsskola.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00009-5

1:a och 2:a klass i Sunds bolags småskola 1907-1908. Edith Näsman 2. fr.v. i främre raden.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00009-4

Småskolan senare slöjdskola och därefter Bruksgården. Byggd 1895. 1935-50 bodde fam.  Olle och Lilly Jernberg, Svante Stenskog

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00009-8

 

Sunds folkskola 1898.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00009-7