Berge_Info

Berge Info


Berge är en gammal jordbruksbygd.

1535 stavades Berge, Bergh.


Skattelängd 1642, Berga:

Karin: hustru och sondotter   


Mantalslängd 1650, Bärgha:

Gustaf Hansson: man,  hustru, son, två döttrar, dräng och piga.
Skattelängd 1805, Berge:

Jan Jansson

Per Danielsson
Inventering 1917, Berge:

Bergman Johan Edvard: 1 häst, 5 kor, 2 småkritt, 1 svin

Svedberg M.O.J.:     1 häst,  6 kor, 2 småkritt, 1 svin
En märkesman:

En märkesman i Berge by var Svedberg Mattias Oscar Johannes, känd som M.O.J Svedberg. Född 5 okt. 1871 i Högom, död i Berge 11 maj 1962.

Gift 1895 med Augusta Kristina Bergman d 1922

Barn: John Gustaf Valerian f 1896, Astrid Kristina f 1901, Oskar Jesper f 1903, Viktor Emanuel f 1909.

Svedberg var hemmansägare i Berge i närmare 50 år

Från 1908 var han i 33 år kyrkovaktmästare i Sköns kyrka och fick Sköns köpings medalj för lång och trogen tjänst år 1950.

Skiftesgodeman i 50 år, tillhört kommunalfullmäktige, pensionärsnämnd, valnämnd och ägodelningsrätte i flera år, Sköns hushållsgille, agrikulturella och lantmannasammanslutningar mm. Under förra världskriget hade han uppdrag inom inkvarteringsnämnden med flera nämnder.

Var aktiv i bl.a. kyrkokören och Sköns skytteförening.

Svedberg författade tre böcker ”Från gamla Skön” utgivna 1947, 1950 och 1959 där han skriver om hembygden och dess historia.Källor: Från gamla Skön del 1-3. M.O.J.Svedberg