Stavre

Stavre   

Vy över Stavre by från f.d. radiomasterna i Ljusta. I bildens övre del ligger Stavre by som ingick i Prästbordet men i dag är en del av Birsta köpcentra. Gränsen för Stavre by gick ung. vid Berners bilvaruhus och längs Klökansvägen västerut.

I bildens nedre del syns Sundsvalls radiostaion som invigdes 19 sept. 1949. Radiomaterna  var 217 m höga - 139 m högre än kyrkspirans kors Från gamla Skön M.O.J. Svedberg del 2 1950. Radiomsterna byggdes 1952 och revs 1996.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00935-3

Bostäder i Stavre by. I bakgrunden skymtar Sköns försörjningshem.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01183

Familjen Olle Nordins fastighet i Stavre som revs 1988. På denna tomt finns i dag Berners bilvaruhus. I bakgrunden syns f.d. Bäcklunds Järn.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01087

Näslunds torp i Stavre. Stående fr.v. Agda Nordin, Kristin Näslund, Ester Forsmark. Knästående fr.v. Olle Nordin, okänd, okänd. 

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01403