KlokanFlygfoto över Klökan maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02581)
Klökans järnvägsanhalt 22 september 1948. Anna Enerud ansvarade för verksamheten. Klökans anhalt ligger egentligen i Öråker men då det namnet var upptaget döptes anhalten till "Klökan"

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00741) 


Sunds AB drev under många år jordbruk med ladugård och personalbostäder i Klökan.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01399)


 

Johan Dahlstedt, Klökan. Hästen tillhör Sunds AB: jordbruk. 

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01400)
 


Hoppbacken i Klökan/Öråker, 1930-40-talet. Fr.v. Karl Strandell, Bengt och Sven Ledström. 

Klicka här om Du vill se Sundsvalls Tidnings notis om hoppbacken.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01402)
F.d. Norvalls fastighat i Klökan 2009. 

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01397)
Älgjakt i Klökan 1954. Fotograf/ägare okänd

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01739)Studiecirkeln i Sköns Norra Intresseförening avslutade sin verksamhet för vårterminen med en utflykt till Klökan den 7 juni 2012

Vår utflykt var inspirerad av den skrift, ”Låt oss minnas” som föreningen gett ut under våren, författad av Alf Strandell. I sin text beskriver Strandell sin barndom i Öråker och angränsade byar under 1920 och 30 talet.

Tanken var att vi skulle besöka några platser som finns beskrivna i hans text, för att se vad som finns kvar idag. 1.Einar Högberg, 2.Rolf Holmbom, 3.Kennet Boman, 4.Peter Larsson, 5.   6.Anders Holmbom, 7.Sten Strandell, 8.Ann Catrin Leström, 9.Filip Westlund, 10.    11.Ledström, 12.Lars Erik Larsson.

Fotograf Leif Öberg.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02151-11)Klökans järnvägshållplats.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02203) 


Till sidans huvud