Berättelse 18

Emigration från Sundsvallsdistriktet   Emigration från Sundsvallsdistriktet till Nordamerika perioden 1850-1948.


Författare: Jan R. Åsberg 2010 10 21


Utvandringen från Sverige till Nordamerika började på allvar under nödåren i slutet av 1860-talet.


Industrialiseringen ökade i snabb takt under senare hälften av 1800-talet och upp- och nedgångar i konjunkturerna påverkade också människors rörlighet.


Sålunda ökade utvandringen vid kraftiga och långvariga nedgångar inom den svensk industrin, då möjlighet att finna försörjning försämrades.


Utvandringen fortsatte i varierande omfattning fram till första världskriget.


Under ovan angiven tid (1800-1914) sökte omkring 1,3 miljoner svenskar lyckan i Nordamerika.


 


I Sundsvallsdistriktet blev emigrationen, särskilt ifrån mitten av 1870-talet en viktig faktor för befolkningsutvecklingen.


Här var konjunkturerna för trävaruhandeln av stor betydelse.


Särskilt svåra år var 1891-92, då trävaruexporten mötte stora svårigheter och arbetslönerna fick sänkas med 10-25%.


Föreningsrättsstriden 1899, då sågverksarbetarnas strävan att få bilda fackföreningar mötte starkt motstånd och resulterade i uppsägningar och utflyttning från tjänstebostäderna, liksom vikande trävarukonjukturer de första åren av 1900-talet medförde ökad utflyttning.


Storstrejkåret 1909  innebar en ny emigrationsvåg.


Den 18 februari 1902  sände Sköns församling en deputation  till Kung Oskar med begäran om tillstånd att utföra åtskilliga allmänna arbeten inom Sköns kommun med hänsyn till den rådande stora arbetslösheten.


Endast mindre projekt kom till stånd trots personlig uppvaktning hos konungen.


Denna uppvaktning ger en uppfattning om svårigheterna att bereda stora grupper av kommuninnevånare arbetstillfällen.


 


                                          Antal emigranter från några av församlingarna inom Sköns socken/kommun


                                         1850-1948 (Arpi, Hjulström m.fl.)


                                           


 


Till sidans huvud