Berättelse 12

En gammal kran berättar

Mastkranen vvid slipen användes för kölhalning av fartyg och på senare år även till att lyfta tyngre gods. Mastkranen restes i september 1892 och revs 31 juli 1952 kl 11.34.

Mastkranen var förankrad i stora betongfundament i Färjbacken ovanför industriområdet. (Kölhalning=krängning av ett fartygså att botten blir åtkomlig för reparation). Artikeln publicerad i Sund Blänken nr 3 1952, personaltidning för Sunds Verkstäder.


 


 


Till sidans huvud