Berättelse 24

Einar Högberg berättar   Sköns Norra Intresseförening, mars 2011


 


EINAR HÖGBERG BERÄTTAR


Einar Högberg, f 1925  är född och uppväxt i Hugsta i Sköns församling och medlem i vår förening, Sköns Norra Intresseförening.


Einar har ställt detta material till föreningens förfogande för att användas till att bl.a. sprida kännedom om hur livet var i ett mindre jordbruk i Hugsta under 1930-40-talet.


 


Att jag berättar om mina minnen från 1930 - 40-talen beror egentligen på att jag tror att mina barn och barnbarn kommer att reflektera om den sociala utvecklingen från den tiden.


Det började med att barnbarnet, Fredrik, skulle fylla tre år och ville ha en present från Morfar.


Därutöver hade jag pratat om vardagshändelser och levnadsbetingelser som rådde då på 1930-40 –talet.


 


Morfars brev


* Brevet till Fredrik på 3-årsdagen.


* Brevet till Fredrik på 6-årsdagen.