Berättelse 25

Författaren till berättelsen, Nils Olov Larsson, var född 1849. Han gifte sig 1885 med Olivia och de ägde ett jordbruk i Selånger.

Vid tiden för Nils Olovs amerikaresa 1893 hade familjen 3 barn. Den enligt, Nils Olov, officiella anledningen till resan var att besöka Världsutställningen i Chicago 1893 men handlade i verkligen om att undersöka möjligheterna att emigrera med familjen till Amerika. Detta var dock något som hans hustru tidigare sagt nej till.


Efter hemkomsten bestämde han sig för att emigrera med familjen och sålde även jordbruket för att finansiera resan men även denna gång sade hustrun bestämt nej och Nils Olov fick tydligen finna sig i detta.


Nu var dock jordbruket sålt och de var tvungna att finna ett nytt ställe att bosätta sig på. 1895 köpte de ett jordbruk i Ljusta, nuvarande Östra Birsta på den plats där bl.a. Biltema numera (2013) ligger.


Familjen fick åtta barn, varav fyra av sönerna emigrerade till Amerika, Sven 1911, Albin 1908, Gunnar och Otto 1917.


Jordbruket övertogs senare av de två kvarvarande sönerna, David och Birger, och 1967 av Davids söner Lars Erik och Ingvar Larsson. Jordbruket såldes 2008 och brändes ner 2009 för att lämna plats för utbyggnaden av Östra Birsta.


Det kan nämnas att Nils Olov var religiös och detta framgår tydligt när han i berättelsen kommenterar vissa passagerares kortspelande, fylleri och allmänna oordning.


Nils Olov fördenoggranna dagböcker, almanackor, under sin resa och hans son David såg till att de blev utskrivna.


Del 1 Avresa 14 mars till 19 april.

Del 2 20 april till återkomst 29 juli.Vy från Sköns kyrka mot Ljusta . T.v. Jenny Anderssons fastighet, t.h. mellan Norra vägen och E4 fam. Lars Erik Larsson jordbruksfastighet och under denna fam. Gösta Bergfors jordbruksfastighet. Larssons och Bergfors fastigheter brändes ner av brandkåren i samband med byggandet av bussgata mellan östra och västra Birsta 2009. I bakgrunden pågår byggandet av bl. a. Bauhaus.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01840)