Berättelse 21

Julstök och julgran   


Julstök och julgran


 Minnen från en höst och jul i Öråker

sista julen före andra världskriget.


Berättat av Ingrid Hellman Dahlin


 


2011-10-07