Studiecirkeln 2024-02-12

Studiecirkeln 2024-02-12

   

Studiecirkeln 2024-02-12

Till mötet kom 13 personer. (Vi  ”konkurrerade” bl.a. med ett LRF-möte)

Först meddelades att två berättelser om livet på Prästbolet inkommit till föreningen via Peter Larsson, från Ingrid Strengbom.
Ett tackbrev har skickats till henne.

Peter Larsson fick för en tid sedan reportage i PDF format ur tidningen TÅG, om Sundsbruks station, skrivna av professor Lennart Strömkvist vars far var anställd på stationen.
Dessa PDF filer visades upp på bildskärm i börja av studiecirkel.
Vi hoppas att dess ska kunna visas o läsas på vår hemsida. Bengt ska kontaktas om detta.

Vi tittade gemensamt på bilder från vår egen hemsida och sedan  Digitalmuseum. Ett par bilder från Prästbolet fick allas vår uppmärksamhet. Vilket hus var Kyrkskolan? Har det funnit mer än en byggnad i området som var skola? Vad står om branden i tidningarna från1961?
Trevligt prat och gott fika blev som vanligt en trevlig studiecirkel. Tack till alla som kom!

 Nästa möte den 26 februari fortsätter vi att prata Prästbolet och påbörjar det som ska finnas på kyrkans café till sommaren.