Studiecirkeln 2023-11-27

Studiecirkeln 2023-11-27

     

Vi var 16 deltagare i cirkeln. Den inleddes med information om några medlemmars besök på Riksarkivet i Härnösand för en vecka sedan.
Lite om Riksarkivets upplägg visades via bilder på TV skärm.
Hemsidan visades och önskemål kom om att fler av föreningens bilder borde publiceras där alternativt att befintliga bilder byts ut ibland. Då inte alla deltagare har Facebook tittade vi in på föreningens sida även där. Då bilder var i fokus visades Digitalmuseum och hur man söker där.
Information om julavslutningen gavs också och en namnlista skickades runt för anmälan.

Temat för kvällen var elektricitet och om man hade mer att berätta om post och tele så var det också välkommet.

Leif Ö hade med sig en telefonkatalog från år 2000. Den innehöll förutom allt som rörde telefonnummer och vad som hörde därtill, även samhällsinformation, om kriget kommer, om olyckan är framme, giftinformation och kartor över alla riktnummerområden i katalogen. Dessa kartor revs ibland ut av turister som besökte områdets telefonkiosker.

Lars-Erik berättade att 1920 elektrifierades Riks 13.
Omkring den tiden var spänningarna på elnätet ojämn och säkringarna gick ofta.
Skulle man använda vedkapen som gick på el gällde det att inte flera kapade samtidigt. Då fungerade det inte. Blev elen svajig och man ville göra klart jobbet utan att säkringen gick, krokade man en spik och ersatte säkringen med den. Det var naturligtvis inte bra och dessutom brandfarligt. Säkert startade några  bränder på så sätt.

Man kunde ibland gå direkt på tråden och ta ner ström. Med tre trådar från ledningen drog men ner ström rakt ner till kapen.

Under en tid, innan tariffsystemet för elen kom,  hade alla i byarna säkrat med 50 ampere.

Ända fram till 1980 talet var strömmen genom Gudmundsbyn svajig.  Allt eftersom fler hus byggdes blev det överbelastning på ledningarna. Detta märktes genom att lyset blinkade och inom kort blev det svart.

Ove berättade när han och grabbarna busade med Tycko i Gudmundsbyn, en man som köpt sig en ny grammofon. Medan några av grabbarna gick hem till Tycko och bad honom spela musik på den nyinköpta grammofonen, klättrade Ove upp i en stolpe och vred av och på säkringen till elen. Detta gjorde att skivan gick ojämnt. Till grabbarnas glädje blev Tycko arg som ett bi medan han svor över energiverket.

Som tur är, om strömmen skulle försvinna, så kan vi ta oss hem till Kurt L, för där finns en vevgrammofon och  några stenkakor.

Det finns lösningar på det mesta och roligt har vi på våra träffar.

Innan vi skiljdes var vi några som kom på tankarna att prata kriminalitet när vi träffas framöver.
Nu tar vi lov från cirklarna och har avslutning i församlingsgården tisdagen den 12 december kl 18.

Studiecirklarna starta den 15 januari 2024 kl. 19