Berättelse 22 3

1854 hade nämligen Larsson sålt hemmanet till:


Anders Olof Hallerström, f 1821 och son till Jon Andersson och hans hustru Juliana Larsdotter på Hammal nr 6. Juliana var syster till Jan-Larsa. Hallerström levde och dog ogift och barnlös. Han blev känd och omtalad för sin överdrivna sparsamhet. Han efterlämnade vid sin död 1904 en förmögenhet om över 100 000 kr. placerad i Sundsvalls Folkbank där han även var styrelseledamot. Som synligt bevis på bankens uppskattning förärades han en dryckeskanna av tenn.


Den stora ljuskronan i Sköns kyrka är skänkt av Hallerström år 1900. På hemmanet i Hammal lät han uppföra den mindre byggningen.


År 1882 sålde han hemmanet till sin kusin:


Erik Jonas Sjölund i Gudmundsbyn. Köpesumman utgjorde 10 000 kr. jämte födoråd till Hallerström.


De vid hemmanförsäljning förr så vanliga förrådsförmånerna betraktades som en del av köpesumman att betalas in natura med varor och tjänster årligen under säljarens återstående levnadsår.


I äldre tid kunde förrådskontrakten upptaga en mängd olika varor och tjänster t.o.m. en mindre summa pengar årligen.


Dessa föderåd kunde bli rätt så betungande för köparen om säljaren levde i många år.


Eftersom denna form av försäljning ej förekommer numera kan det vara av intresse att titta på Hallerströms enkla födorådskontrakt av år 1882:


”- - - skall köparen eller dess rättinnehavare till A. O. Hammarström i dess återstående livstid utgiva följande fördelsförmånen: En och en halv kanna nysilad söt mjölk om dagen året om samt rättighet att sätta 1/2 tunna potatis i ett av åbon väl gödslat och tillrett land och att skörda avkastningen därav.


Till bränsle 10 famnar huggved och hemförd (?) kastved uppsatt i lider och till boningsrum avtager jag i min återstående livstid mindre byggningen vester på gården samt den kryddgård som är belägen på södra sidan av ovannämnda byggning samt det mindre härberget att ensamt begagna jämte nyttjanderätt i brygg- och bagarstuga, samt i källaren, skjuts till och från kyrkan, qvarn och andra nödvändiga ärenden efter tillsägelse.


Och efter min död skall den som mig sist sköter ega rättighet att i sin livstid bebo vindskammaren i ovannämnda byggning jämte klädkontoret därintill. Med köpet följer en häst och en anka, samt och den smidesredskap som finnes i smedjan.- - - ”


 


Hallerström blev födorådstagare i 22 år. Den nye ägaren Erik Jonas Sjölund var gift 1865 med nämdemansdottern Anna Erika Hamrin från Hammal. De hade 4 barn födda i Gudmundsbyn där makarna innehade hemmanet nr 24. När Sjölund år 1862 inköpte detta hemman fanns där endast 3 gamla hölador.


Han lät därför uppföra alla erforderliga byggnader på hemmanet. Han var skicklig byggnadssnickare och alla inredningsdetaljer gjorde han med verktyger som han för det mesta själv tillverkat.


Han gjorde även åkdon och körredskap.


Sedan Sjölund inköpt hemmanet i Hammal lät han också där uppföra nya uthus och 1890 den större mangårdsbyggnaden. Han var även god möbelsnickare – skicklig i fanering och polering – som tillverkade möbler på beställning. Det är känt att han bl.a. tillverkade 4 st. chiffonieer.


Hemmanet i Gudmundsbyn sålde han 1895 till äldste sonen Manne Sjölund. Hammalhemmanet sålde han till yngste sonen (1906) Otto Sjölund.


E. J. Sjölund dog 1926, 92 år gammal. Hustrun var född 1890 och dog 1924.


Otto Sjölund var född 1878. Gick igenom Nordviks lantbrukskola 1930 varefter han 1906 övertog hemmanet. Han var en intresserad jordbrukare som bl.a. var den drivande kraften bakom Hammalmyrans utdikningsföretag. Hemmanet förbättrade han genom täckdikning och sammanläggning till större skiften


Han hade även stort intresse för bin, blommor och trädgårdsodling och efterlämnade ett herbarium med över 120 olika växter.


Otto Sjölund gifte sig på äldre dar men äktenskapet upplöstes efter några år. Han dog barnlös 1962.


Han var den 13:e till namnet kände bonden av samma släkt på detta hemman. Det gick ur släkten när Sjölund 1950 sålde det till Bror Eriksson fr. Njurunda.


När Ostkustbanan byggdes i början av 20-talet kom den att gå över hemmanets både hemägor och utjorden Bjäsinge. Sedan Lantbr.nämnden inköpt hemmanet har den lagt samman inägarjorden med angränsade hemman så att nr. 5 har fått all jord söder om banvallen och nr 6 jorden på norra sidan.


Mangården med avstyckad tomt såldes särskilt.

 


Källa: Svenska gods och gårdar, Medelpad. 1940.

Hammal 4, 5 och 6 är numera sammanslagna och ägs av familjen Lars-Erik Larsson.


 


Till sidans huvud