Gudmundsbyn

Gudmundsbyn

Flygfoto över Gudmundsbyn maj 2012.

Fotograf: Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02574

Bror Olssons jordbruksfastighet i Gudmundsbyn på 1920-tale

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01770Familjen Olssons fastighet i Gudmundsbyn 1933. Fr.v. Birger Olofsson, Bror Olsson, Jörgen Borin, Kristina Olsson och Valborg Svensson. Fastigheten nedbrunnen 1934.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01380

Maria Lönns fastighet i Gudmundsbyn på 1960-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01382

 

Kari Dahlstedts vid torpet i Gudmundsbyn.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01384

Ingemar Nicklassons fastighet i Gudmundsbyn.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01383

Ur Sundsvalls Tidning 12 mars 2009.

Niometersmännen från Gudmundsbyn.

Visst har ni väl sett de där "dödspiloterna" som kastar sig ut nedför Holmenkollens branta stup på teve i vinter. Att dom bara törs…

Sture Nilsson har skickat en bild på fyra backhoppare från Gudmundsbyn 1944. Kanske inte " dödspiloter" som sina kollegor i dag. Men hoppa kunde dom. Så här skriver Sture om bilden: ”Backhoppning i Gudmundsbyn den 5 mars 1944. Från vänster: Sven Söderberg, Ingemar Nicklasson, Tore Nilsson och Bengt Almar Lundberg.

Man gjorde tre hopp och som längst hoppade man strax över nio meter. Tore vann tävlingen och han fick en unikabox i pris. Sven fick ett par skedar. Ingemar och Bengt Almar var funktionärer, prisutdelare och fotograf var jag själv.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01806

Maria Lönn framför sin fastighet i Gudmundsbyn. Maria drev under en tid ett kafé i Gudmundsbyn. Fotograf okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01381

Björkebo barnkoloni. Dagordning 27 juni 1943. Barnkoloni i Gudmunsbyn i början av 1940-talet. Föreståndare Selma

Sundström.

Sköns dispensärs barnkoloni startade på Alnö men flyttades till Gudmunsbyn 1936. Kolonin var från början främst till för barn som kom från familjer där det fanns tuberkulos i familjen.

Koloniverksamheten pågick till början av 1960-talet. Fotograf okänd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01511

Helena Kristina " Kari" Dahlstedt f 1875, d 1953 drev tillsammans med maken Leonard ett mindre jordbruk i i Gudmundsbyn. Leonard avled ca 11/2 månad efter "Kari". Resan med ”giggen” är troligen på väg att leverera mjölk till Gångviken och Sundsbruk.Ur "Låt oss minnas" Alf Strandell Öråker 2010.:

"Vi var som de flesta småbönder "pytsåkare". Det innebar att vi hade våra mjölkkunder utspridda i Sundsbruk, Gångviken och Skönvik. Det gällde för oss att få bra mjölkställen där vi var säkra på att de betalade för sig var fjortonde dag. Industrifolket hade det ofta knapert, särskilt om vintrarna. Mjölken kördes ut varannan dag och levererades i plåthämtare på två- till fyra liter, allt efter familjernas behov. Vi gjorde samtidigt våra  inköp på Kooperativa i Gångviken som var en filial till butiken i Skönvik". Foto/ägare Sten Strandell.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01709

Träsniderier av Ingemar Nicklasson.

Ingemar Niklasson från Gudmundsbyn som gick ur tiden 2010 hade under en följd av år snidat i trä och lämnat efter sig ett stort antal figurer.

Fotoraf och ägare: Leif Öberg

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02481

I "snickarboa" hos Ingemar Nicklasson i Gudmundsbyn 2007.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01385

Söndagsskola i Gudmundsbyn hos Oscar och Edit Nilson 1950 ?

Nedre raden fr.v.: Nyhlén, Leif Sjölund, Ove Tjärnberg, Monica Tjärnberg, Eddy Kristmansson, Folke Söderberg, Lennart Sjölund, Karin Svensson.

Övre raden fr.v.: Signhild Söderberg, Majvor Svensson, Tore Nilsson söndagsskollärare.

Ägare:Ove Tjärnberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02570