Öråkersbacken

Öråkers hoppbacke

Detta är en notis hämtad från Sundsvalls Tidning som beskriver vad som hände

för 50 år sedan.


Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu