Berättelse 23 Helmer

Helmer Wikström

   


 


Helmer Wikström 1926, 1948 och på hans 80-årsdag 1978.


 


 


Min morfar Helmer Wikström (1898 -1993) tecknade ner sina barndomsminnen och ungdomsupplevelser år 1979 som ett komplement till sin bok ”Mina tidningsminnen” i vilken han beskriver sitt yrkesverksamma liv inom tidningsbranschen.


Denna barn- och ungdomsskildring skrev han med tanke på att vi, hans ättlingar, skulle kunna få en inblick i hur hans barndom gestaltade sig. Eftersom jag tycker att det finns så mycket intressanta och livfulla beskrivningar om livet i Skönvik från 1900-talets två första decennier har jag valt att dela med mig av min morfars berättelser. En del partier är förmodligen helt ointressanta för er som inte har någon släktrelation till Helmer, men de mer allmängiltiga beskrivningarna om hur sågverksarbetarna levde, deras arbetsvillkor, bebyggelsen, skolan mm. kan ju intressera desto fler.


Helmer Wikström föddes i Skönvik, Skön 1898 som yngsta sonen i en sågverksarbetarfamilj. Vid 14 år ålder började han som målarlärling och jobbade som målare fram till 1922 då han började arbeta i tidningsbranschen. Som så många andra inom arbetarrörelsen gick han den långa vägen. Via sitt arbete i SSU kom han att arbeta för socialdemokratiska pressen där han började som ackvisitör på Nya Samhället, Sundsvall och avslutade sin karriär i Stockholm på Stockholmstidningen och Aftonbladet som deras ekonomiska ledare. Däremellan hade han arbetat på ett otal av de socialdemokratiska dagstidningarna.


Som privatperson var Helmer en mycket mångfacetterad person med många intressen. Klok och kunnig och full av humor. En underbar morfar helt enkelt.


Anna Hedrén, Bunkeflostrand