Gangviken

Gångviken

Flygfoto över Gångviken maj 2012

Fotograf: Göran Gilliusson

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02575

Vy över Gångviken med Gångvikens skola i mitten av bilden.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00616

Vy över Gångviken.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00437

Gångviken med de tre 1946 invigda pensionärshemmen för pensionärer från Sund, Gångviken och Skönvik.Vid detta tillfälle fanns inte läkarmottagningen och andelstvätten som senare byggdes till vänster om pensionärshemmen. Frälsningsarmén i bildens nedre vänstra hörn och strax ovanför Konsum och vid bildens högra sida Elimkapellet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00331

Vy från Skönviks Folkets park 1935 mot Missionskyrkan, Gångvikens skola och bostadshus i Gångviken. I bakgrunden bakom Missionskyrkan syns det ännu obebyggda Birfeltska torpet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01003-4

Invigning av Gångvikens pensionärshem 1946. Invigningstal av statsrådet Gustaf Möller. Längst ut till höger på första bänk redaktör Sven Molin med Tage Erlander till vänster om honom. Åhörarna satt på inlånade bänkar från Sköns kyrka.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00330

Speceriaffär i Gångviken från i början av 1900-talet. På 1940 och 1950-talen drevs speceriaffären av Sven Ödlund ”Svennes speceri”.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01014

Den 11 juni 1925 inträffade den stora branden i Gångviken. Branden ödelade ett femtontal fastigheter och ett 70-tal personer, ca 12 % av befolkningen i Gångviken blev husvilla.

Ur Filip Westlunds samlingar 01023

Vy över Gångviken med Lutherska kapellet i mitten.

Ur Bengt Hammarbergs samlingar 00440

Spårvagnsförare Oskar Backlund och konduktören Anders Sjölund. Spårvagnen i bakgrunden döptes till ”Fröken” av folkhumorn. Slutet på 1940-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01026

Skönviks Folkets Park i Gångviken som uppfördes 1903.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01028

Fotbad i tvättbaljor på tvättbryggan i Gångviken. Längst t.h. Lovisa Hammarberg.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01037

”PostElsa” på väg från Skönvik mot Gångviken med postväskan på sparken. Andra huset i bakgrunden Frälsningsarmen. Foto från omkring 1950.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01051

Krocketspelare på Flodbergsudden i på mitten 1930-talet. I bakgrunden lärkträd.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01060

Interiör från ett kafé i Gångviken med vevgrammofon och ljudtratt. I Gångviken fanns flera kaféer, bl.a. Café Nybo och Elis café. Senare delen av 1930-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01062

Gångviken med trädgårdsmästare Erikssons trädgård och Skönviks Folkets hus. Foto från mitten av 1920-talet.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01572


Fastighetsägare, verksamheter och boende under 1947-48 i Gångviken upptecknat av Rune Näsman 2009. 1. Sjökapten Smitth, 2 Sofia Sundin, 3 Konsum, 4 Frälsningsarmen, 5 Handlare Knutsson, 6 Bolagsfastighet, 7 Bolagsfastighet, 8 F.d. Tvättstugan, 9 Handlare Norberg, 10 Skräddare Hammarberg, 11 Agda Andersson Ensiof, 12 F.d. Karl Dahlberg, 13 Haglund strykerska, 14 Lundbergs, 15 Spårvägsgården, 16 Domeis, 17 Manne Bergström, 18 Fälldins, 19 Kapten Larsson, 20 Magnus Lidgren, 21 Ringbloms, 22 Hyvelskjulet nr 3.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01613-1

T. v. Höglins fastighet med Höglins speceriaffär senare Sven Ödlunds fastighet med speceriafären "Svennes. I mitten f.d. Artur Gerdins fastighet senare Gunnar Gerdins som kallades för "Paradiset" och t.h. bolagsfastigheten "Kroken". På berget, Eriksberg, syns luftbevakningstornet från andra världskriget. Foto från 1952.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02652

Vy över Gångviken 2004 04 21. T.v. Gångviken och t.h. Finsta. I mitten Gångvikens skola. I bakgrunden Hovid och Eriksdal på Alnön.

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01621

I augusti 1935 var det under en lördag och söndag Barnens Dags-festligheter i Skönviksparken.

Det var ett riktigt önskeväder och människor i tusental hade mött upp. Redan på lördagskvällen, kl. 18, då portarna slogos upp till den festligt dekorerade parken, visade publikanslutningen att det skulle bli alla tiders fest i Skön.

Publikrekordet för Skönviksparken slogs, och det med åtskilliga tusen. Arrangörerna räkna med ett besökarantal under söndagen med 6-7.000 personer. Ett sådant liv och sådan rörelse har väl aldrig skådats på vägarna ut till Gångviken och Skönvik. Bussar, spårvagnar och andra fortskaffningsmedel förde den ena kontingenten besökare efter den andra till en festplats som strålade i bjärta färger och i magisk belysning. Reportage i Sundsvalls Tidning 1935-08-19 .

Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01660