Berättelse 21

Julstök och julgran

 

Julstök och julgran

 

Minnen från en höst och jul i Öråker

sista julen före andra världskriget.

 

Berättat av Ingrid Hellman Dahlin

 

 

2011-10-07

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu