Stavre

Stavre

 

 

Vy över Stavre by från f.d. radiomasterna i Ljusta. I bildens övre del ligger Stavre by som ingick i Prästbordet men i dag är en del av Birsta köpcentra. Gränsen för Stavre by gick ung. vid Berners bilvaruhus och längs Klökansvägen västerut.

I bildens nedre del syns Sundsvalls radiostaion som invigdes 19 sept. 1949. Radiomaterna var 217 m höga - 139 m högre än kyrkspirans kors (Från gamla Skön M.O.J. Svedberg del 2 1950.) Radiomsterna byggdes 1952 och revs 1996.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00935-3)

 

 

 

Bostäder i Stavre by. I bakgrunden skymtar Sköns försörjningshem.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01183)

 

 

 

 

 

Familjen Olle Nordins fastighet i Stavre som revs 1988. På denna tomt finns i dag Berners bilvaruhus. I bakgrunden syns f.d. Bäcklunds Järn.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01087)

 

 

 

 

Näslunds torp i Stavre. Stående fr.v. Agda Nordin, Kristin Näslund, Ester Forsmark. Knästående fr.v. Olle Nordin, okänd, okänd.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01403)

 

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu