Start


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem


Föreningens Cirkel om Norra Skön fräffas kl. 19.00 i församlingsgården varje måndag med jämnt veckonummer


Cirkeln avslutar året med traditionellt Julmöte med gröt och skinksmörgås den 9 december kl 19.00.

OBS! kl 19.00
Hösten hans  kommit till Sköns norra delar.  Fotografiet ovan är taget från kyrkogården och i bakgrunden skymtar Prästgården. Sköns församling upplåter välvilligt lokaler för Sköns Norra Intresseförenings aktiviteter så fotografiet visaren central punkt i föreningen.


Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Mobil:0738256089

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu