Start

Siv Norberg med kolonibarn i Ottsjön.

Siv Norberg med kolonibarn i Ottsjön.

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Sköns Norra Intresse-förening visa i en ut-ställning på Stora Coop i Birsta hur området förändrats.

Fotografier och kartor visar hur området utvecklats från jordbruksbygd till stort köpcnetrum.

Utställningen visas fr. o. m. 2018-05-09.

Siv Norberg med kolonibarn i Ottsjön.

Klicka här om Du vill se flera fotografier från kolonin

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu