Start


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

LRF  har inbjudit till att ta chansen att träffa Elin Bergström köttbonde från Kovl-and som berättar och visar bilder från sin resa på Zambias landsbygd

Välkommen.

Plats:Församlingsgården i Skön

Dag: Måndagen den 25 november.

Tid:18.00.

Obs tiden kl 18.00

Välj inbjudan i menyn för ytterligare info.Föreningens Cirkel om Norra Skön fräffas kl. 19.00 i församlingsgården varje måndag med jämnt veckonummer


Cirkeln avslutar året med traditionellt Julmöte med gröt och skinksmörgås den 9 december kl 18.00. 
Hösten hans  kommit till Sköns norra delar.  Fotografiet ovan är taget från kyrkogården och i bakgrunden skymtar Prästgården. Sköns församling upplåter välvilligt lokaler för Sköns Norra Intresseförenings aktiviteter så fotografiet visaren central punkt i föreningen.


Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu