Start

Siv Norberg med kolonibarn i Ottsjön.

Siv Norberg med kolonibarn i Ottsjön.

Siv Norberg med kolonibarn i Ottsjön.

Klicka här om Du vilvl se flera fotografier från kolonin

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Måndagen den 22 oktober gör föreningen ett studie-besök vid Sundsvalls Tid-nings tryckeri i Klökan. Alla medlemmar är välkomna.

Samling utanför tryckeriet kl 13.00

 

 

 

Måndagen den 17 septem-ber kl. 19.00 startar Måndagsträffarna efter den sköna sommaren.

Därefter träffas vi i Sköns Församlingsgård varje måndag i jämn vecka.

Vi ser på och berättar om fotografier i vår samling. Vill Du ta del av det eller tillföra Dina berättelser om Skön är Du varmt välkommen.

Obs! Varje jämn vecka.

 

Potatisupptagning hos familjen Näslund i Hammal. Nuvarande ägare till jordbruket är Familjen Larsson i Hammal.

Potatisupptagning mekaniserades på 1940-talet när potatisupptagningsmaskinen introducerades. Tidigare gjordes det arbetet för hand med redskapet ”Pärgräv”. Det var ett ganska tidsödande och arbetsamt sätt att skörda potatisen.

Maskinen gjorde arbetet mer rationellt och lättsamt. En sådan maskin var en investering som ofta endast behövdes en dag per år. Därför var det ofta ett lantbruk som skaffade maskinen och sedan utnyttjades den av flera lantbruk. Potatisupptagning med den nya tekniken innebar att sedan en fåra med potatis sprättats upp ur jorden och låg i en lång rad att den skulle plockas i korgar. För att det skulle vara rationellt så var det ofta ett stort antal plockare som engagerats. Plockningen skulle helst vara klar när maskinen kommit i utgångsläge på nästa fåra. Plockarna följde ofta med maskinen till nästa utnyttjare av maskinen. Det var vanligt att skolbarnen fick lovdagar för att delta i det arbetet. Med hänsyn till syftet kallades lovet ”pärlov”.

Maskinen drogs normalt av två hästar. Med moderniseringen av jordbruket kapades dragstången på maskinen och gjordes om med en draganordning för att kopplas till en traktor. Nästa generation av upptagningsmaskinen gjordes som traktorburen maskin.

 

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu