Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Efter juluppehållet träffas vi igen den 16/1 kl. 19,00 i prästgården.

 

Vy över Birsta och Ljusta vintertid 1960. Under 60-talet hette vägen Riks 13 sedermera E 4. Idag Norra vägen. Boende under 60-talet: 1. Gösta Bergfors lador. 2. Radiostationen. 3. Nils Thore Eriksson, tidigare Jenny (Buick-Jenny) Andersson. 4. Fam. Axel Linné. 5. Fam. Gösta Bergfors. 6. Spannmålstorken. 7. Birsta anhalt boende Johansson. 8. Fam. Sigvard Englund. 9. Fam. Karlsson som drev frörenseri. 10. Fam. David Larsson. 11. Gustav Vedin. Foto Torsten Sundberg, Ljustorp.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00753-1)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu