Start

 

Sköns Norra Intresse-förening visa i en ut-ställning på Stora Coop i Birsta hur området förändrats.

Fotografier och kartor visar hur området utvecklats från jordbruksbygd till stort köpcnetrum.

Utställningen visas fr. o. m. 2018-05-09.

Varje lördag under maj månad mellan 13.00 och 14.00 finns medlemmar från föreningen vid utställningen för frågor och diskussioner.

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

 

Gulsippa

Följande text är hämtad från den skylt som Länsstyrelsen i Västernorrland anslagit på växtplatsen.

 

Här i Birsta har gulsippan den enda växtlokalen utefter Norrlandskusten. Förutom på denna plats och vid Storsjön i Jämtland län finns arten i vilt tillstånd norr om Dalälven.

Gulsippan fridlystes redan år 1933 här i Birsta men är numera fridlyst i hela Västernorrlands län.

Gulsippan som blommar under maj liknar sin nära släkting vitsippan, frånsett blomfärgen och att bladen oftast är längre och smalare samt har en enklare sågning än vitsippan.

 

Det är förbjudet

att plocka, gräva upp eller skada gulsippor inom hela länet

att gräva i marken runt gulsippans växtplats.

Naturminnet förvaltas av Skogsvårdsstyrelsen tfn 060-800 70

 

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02202)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu