Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

 

 

Den 29 maj hålls den sista Måndagsträffen före sommaruppehållet.

 

Då träffas vi vid Sköns prästgård kl. 18.00 för samåkning till resterna av Skönviks Folkets Park. Därefter vandrar vi till den plats där meteoriten slagit ner.

 

Ta med eget fika.

 

Välkomna

 

Sköns Norra Intresseförening har givit ut ett antal publikationer. De beskriver utifrån varje författares upplevelse om livet inom Sköns socken. De har som eldsjälar inom föreningen velat föra sina minnen och upplevelser vidare till andra i samma eller kommande generationer. Publikationerna innehåller många fotografier, teckningar och skisser. Författarna har bidragit med fotografier och teckningar men flera är hämtade från kommunens, ortens företags eller Leif Öbergs samlingar.

Här nedan ges en kort beskrivning av författarna och publikationerna. Klicka på titeln om Du vill läsa mer och beställa.

 

Sundsminnen Utgiven 2007

Författare: Mabel Fällström, Indal (Flicknamn: Karlsson)

Född: 1914 och död 2007

Mabel var uppväxt på Sund men flyttade hon med sin familj till Ljustorp. Häftet har sammanställts från Mabels berättelser som spelats in på band samt brev.

 

Så minns vi 1930-talet i Skönvik och Gångviken Utgiven 2007

Författare: Filip Westlund, Sundsvall

Född: 1922 och uppvuxen i Skönvik

Författare Ingebritt Andersson (Flicknamn: Ledin)

Född: 1930 och uppvuxen i Gångviken.

Författarna ger sin beskrivning av livet inom respektive uppväxtmiljö.

 

Gångvikens skola 80 år Utgiven 2011

Författare: Ingrid Hellman (Flicknamn: Dahlin) Nynäshamn

Född: 1931 i Öråker?

Ingrid berättar hur det var att flytta från Öråkers skola, som lades ner 1944, till Gångvikens skola.

Berättelsen innehåller många klassfotografier med namnuppgifter.

 

Låt os minnas Utgiven 2011

Författare: Alf Strandell

Född: 1921 i Öråker

Alf utbildade sig först till pilot inom flygvapnet men han omskolade sig till lärare och hade det som yrket från 1951.

I boken berättar han om sina barndomsminnen. Berättelserna är kompletterade med teckningar och fotografier.

 

Skönvik 1940 – 1960 Utgiven 2012

Författare: Filip Westlund

Titeln beskriver att Filip berättar om industrisamhällets utveckling både när det gäller människornas levnadsvillkor och industrins förutsättningar.

 

Morfars livsverk Utgiven 2015

Författare: Einar Högberg

Född: 1925 och uppvuxen i Hugsta, Skön

Einar har ställt materialet till denna bok till föreningens förfogande för att sprida kunskap om hur livet ledes på ett mindre jordbruk på 1930-40-talet.

 

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu