Start


Sköns Norra Intresseförening bildades 2007.  Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande  bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens  historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.


Meddela kontaktpersonen om Du vill bli medlem

Nu är föreningens Cirkel om Norra Skön igång efter sommar-uppehållet.
Vi träffas kl. 19.00 i församlingsgården varje måndag med jämnt veckonummer  
Personal på Sunds Trädgård på 1920-talet. Trädgårdsmästare Alexander Holm 5:e fr.v. i skärmmössa. Sunds jordbruk och trädgård startades sannolikt samtidigt som Sunds Sågverks bolag bildades 1856. Trädgården hade fem stora växthus med värme och två kallkast. 1900 anställdes Alexander Holm som trädgårdselev på Sunds trädgård och blev trädgårdsmästare där 1902. Från 1931 till 1936 arrenderas trädgården av Alexander Holm. Arrendet övertogs därefter av David Elgh och Elis Nilsson som drev trädgården vidare efter nedläggningen av Sunds Såg och Jordbruk 1947. Trädgården avvecklas i början av 1960-talet. Arbete på trädgården var ett eftertraktat sommararbete för skollediga ungdomar.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 00316

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig     :Bengt Wiklund   epost: bengt.wiklund@alnon.eu