Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

 

 

 

Studiecirkeln träffas i Sköns Församlingsgård varje måndag i jämn vecka.

 

Den första studiecirkeln år 2019 hålls den 21 januari med start kl 19.00

 

Vi ser på och berättar om fotografier i vår samling. Vill Du ta del av det eller tillföra Dina berättelser om Skön är Du varmt välkommen.

Obs! Måndag i jämnt veckonummer.

 

Snöelefant.

Före mobiltelefonerna och surfplattorna var barnen mer aktiva utomhus.

Här har några grabbar och kanske även flickor byggt en gigantisk Snöelefant

På bilden finns Roger Sundström, (bak) Sten Strandell- Den som tittar fram är Folke Söderberg.

När gjordes elefanten? Vet Du det så skicka ett meddelande till föreningen

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu