Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

 

 

 

 

Studiecirkeln träffas i Sköns Församlingsgård varje måndag i jämn vecka.

 

Vi ser på och berättar om fotografier i vår samling. Vill Du ta del av det eller tillföra Dina berättelser om Skön är Du varmt välkommen.

Obs! Måndag i jämnt veckonummer.

 

Hoppbacken i Klökan/Öråker, 1930-talet. Fr.v. Karl Strandell, Bengt Ledström och Sven Ledström, okänd. Skolbarnen i Öråker, Hammal och Gudmundsbyn har i folkskolärare Torsten Sundelin funnit en ungdomens fostrare, som vet att även tillgodose barnens fysiska fostran. De idrottsliga skollekarna födde hos många pojkar hoppet om att få en egen skidbacke. Då backen hamnade nära Klökans station blev den tillgänglig för andra också.

(Texten är hämtad från hämtad ur en motis i Sundsvalls Tidning tidigt 1980-tal. Vill Du se hela notisen Klicka här)

Klicka här för att visa platsen för hoppbacken,

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu