Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

OBS!

På grund av byggnadsarbete skjutts våra träffar ytterligare en vecka. Nästa träff 24 oktober

OBS!

 

Vet Du något om den stenmur som finns i anslutning till f. d. Fillans skola så vill vi veta det.

 

 

Midsommarfirande på familjen Höglins gård i Birsta 1960. Sittande på ”ljugarbänken” t.v. Torolf Larsson och Petter Höglin. I bakgrunden syns övre delen av Maland samt Sköns kyrka.

Firandet anordnades av gårdsägarföreningen för Birsta och Vestland.

Kontakta Sköns Norra Intresseförening om du har minnen från midsommarfesterna.

Klicka här för att se karta.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 0198-1)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu