Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Under vintern fick arbetarna på sågverken utföra andra arbeten. Denna bild visar en arbetare som reparerar pråmar. Dessa pråmar användes för att transportera sågat virke från utskeppningsplater vid sågverken till båtarna som ankrat ute på redden.

De användes även för att transportera spillvirke och spån som var restprodukter vid virkesframställningen

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01890)

Gott Nytt År

önskar

Sköns Norra Intresseförening

Den 15 januari 2018 börjar måndagsträffarna nästa säsong

 

Kom och delta i våra träffar där Norra Skön då och nu diskuteras och visas som fotografier.

Vi möts i Församlingsgården kl 19.00 varje måndag.

 

Vålkommen

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu