Start

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Alla medlemmar är välkomna att delta i våra måndagsträffar i den nya lokalen i Församlingsgården.

 

Vi träffas varje måndag kl 19.00 Deltagarna ser på bilder ur vårt omfattande fotoregister och kompletterar med egna kommenterar det som visas.

Föreningen bjuder på kaffe med bulle.

Potatisupptagning hos familjen Näslund i Hammal. Nuvarande ägare till jordbruket är Familjen Larsson i Hammal.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01405)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu