Start

Årsmöte 2018

Sköns Norra Intresseförening kallar alla medlemmar till årsmötet som hålls måndagen den 26 mars kl 19.00 i Sköns församlingsgård.

 

Ni kommer att bli bjudna på lätt underhållning och fika.

Sköns Norra Intresseförening bildades 2007. Föreningen, som är en ideell förening, har som

ändamål att, inom industrisamhällena Sundsbruk och Skönvik med omgivande bygd, genom

olika arrangemang verka för tillvaratagande av bygdens historia samt att främja den sociala

gemenskapen med andra aktörer inom bygden.

 

Meddela kontaktpersonen att Du vill bli medlem

Herbert Lindholm från Johannedal står en vinterdag på gamla Färjevägen mot Römsta och vidare mot Sköns kyrka. Innan Fillans skola startade 1946 gick Johannedalsbarnen i Hillsta skola och i kyrkskolan vid Sköns kyrka.

Bakom ladugården i bildens mitt, syns taket på Hillsta skola.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02231)

Föreningens adress:

Sköns Norra Intresseförening

c/o Ann-Catrin Ledström

Öråker 101

857 51 SUNDSVALL

Kontaktperson:

Peter Larsson

Mobil:073-211 12 10

epost: malandsvagen6@hotmail.com

Ordförande:

Lars Erik Larsson

Klökanvägen 43

857 51 SUNDSVALL

Tel: 060-56 82 09

Mobil:070-568 20 99

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu