Hillsta_Info

Hillsta Info

Hillsta byanamn härstammar från senare delen av folkvandringstiden och vikingatiden, alltså ca 500-100 år e.kr.

I Skön fanns 1543 62 beskattade bönder varvid en i Hillsta. Vid laga skifte 1851 fanns 4 gårdar i Hillsta by.

Utförliga data om den aktuella gårdens ägoförhållanden finns sedan 1854.

Källa: Sundsvalls kommun. Översiktlig kulturmiljöinventering 199

 

Fornfynd i Hillsta.

Statens Historiska Museum. Hillsta. Rombyxa. Funnen i en gravhög. Inv.nr. Stat.Hist.Museum 17343 (Nordiska museet 19143)

Hög (sannolikt röse) med en hällkista. I denna påträffades 1924 en pilspets av kvartsit. Inv. SHM 17456. Troligen bronsålder.

8 mars 1878 beslöt kyrkostämman i Skön att indela socknen i 5 ”småskolerotar”. Inom vardera av dessa rotar skulle byggas enkla men tidsenliga skolhus. Med detta beslut byggdes bl.a. småskolor i Finsta, Hillsta och Öråker

1885 var Anna Löfblad småskollärarinna i Hillsta.

 

 

Skattelängd 1642, Hillstad:

Oluff Persson 1 man, 1 kvinna, 1 son, 2 pigor

Jöns Persson 1 man, 1 kvinna, 2 pigor

 

 

Mantalslängd 1650, Hillstad:

Nils Olsson 1 man, 1 kvinna, 1 piga

Olof Olsson 1 man, 1 kvinna, 1 piga

Britta (troligen änka) 1 kvinna, 2 döttrar, 1 dräng.

 

 

Skattelängd 1805, Hillsta:

Jan Eriksson

Hans Jonsson

Lars Jonsson

 

 

Inventering i Hillsta 1917:

Näslund L. 4 hästar, 11 kor, 9 småkritt, 1 svin.

 

 

 

Källor:

M.O.J. Svedberg ”Från gamla Skön” del I-III 1947, 1950, 1959.

Reinhold Olsson, ”Ur Skönsbygdens historia”, 1948.

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu