Harsta_Info

Härsta Info

Härsta är en gammal jordbruksbygd.

 

Skattelängd 1642, Skön:

I skattelängd för Skön 1642 fanns följ. jordägare och underlydande i Härstad :

Josef Hansson bonde, hustru och två pigor

Oluff Olsson bonde, hustru och piga.

 

 

Mantalslängd 1650, Skön:

I mantalslängd för Skön 1650 fanns följ. jordägare och underlydande i Härestad:

Josef Olsson man, hustru och piga

Olof Olsson man, hustru och piga

 

 

Skattelängd 1805, Skön:

I skattelängd för Skön 1805 upptogs följande fastighetsägare i Härsta:

V. häradshövding N. Häggedahl

Bonden Anders Jönsson

Jöns Hinriksson

Hans Olsson

 

Inventering 1917, Skön:

För 1917 års inventering i Skön redovisades följande i Härsta:

 

 

Hästar

Kor

Småkritt

Svin

E Dahlin

1

5

1

 

O. F. Åkerstedt

1

7

10

 

A. P. Nilsson

 

1

 

 

Enhörnings Trävarubolag

1

3

1

 

Gårdarna (Härsta 4:18) och (6:2 ligger i ett fornlämningsrikt landskap, som även omfattar del av Römsta.

 

 

Fornfynd i Härsta.

Strax norr om Ljustadalen finns många fornlämningar (från 0-150 e Kr) i en mjukt kuperad och liljekonvaljdraperad hagmarksmiljö. I området finns fina promenadstråk.

 

Växter

Arter som liljekonvalj, gul fetknopp, vitsippa, rölleka, styvmorsviol, midsommarblomster, smultron, gulmåra, majsmörblomma, smånunneört, begsyra, vårflyre, ormbär, smörboll, ekorrbär, skogsstjärna, hundäxing, och rockentrav. Här finns också en lokal med den sällsynta sydliga gulssippan i en aspdunge.

 

Geologi

På kullen norr om parkeringen är jordtäckningen tunn och berget är blottat. Det består av ådergnejsomvandlad gråvacka och är mjukt avjämnad av inlandsisen.

Hällarna har rundhällens former med en slät stötsida i väster, den sida som var vänd mot den framryckande isen.

På läsidan mot Alnösundet plockade isen med sig bitar av berget och den sidan är mer oregelbunden.

 

 

Källa: Från gamla Skön del I och II, M.O.J. Svedberg 1950.

Sundsvalls kommun. Översiktlig kulturmiljöinventering 1999.

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu