Huggsta_Info

Huggsta Info

HUGGSTA

Hugsta stavades Huffsstadh 1535, Hågesta 1545 och Huggestad 1547.

 

 

 

Mantalslängd 1650 för Huggestad nuvarande Huggsta:

Lars Persson: en man, en kvinna, son och sonhustru

Olof Larsson: en man, en kvinna och en piga

Britta (troligen änka): en kvinna, två döttrar och en dräng

 

 

 

Skattelängd för Huggsta 1805:

Erik Jonsson, Olof Jonsson, Erik Jansson,Jon Jonsson

 

1850 hade Huggsta 5 hemman.

 

Inventering i Huggsta 1917:

Sjödin Br. 1 häst, 5 kor

Högberg J. 1 häst, 5 kor, 1 svin

Sjöström E. 1 ko

Valström S. 3 kor

 

 

 

Fornfynd i Huggsta

Hög med en brandgrav som utom brända ben endast innehöll en järnnit. Inv. SHM 0727.

 

Källor:

M.O.J. Svedberg ”Från gamla Skön” del I-III 1947, 1950, 1959.

Reinhold Olsson, ”Ur Skönsbygdens historia”, 1948.

 

 

 

Kulturmiljöbeskrivning:

Småhus belägna i bergig norrslutning med brant och krokig väg (Egnahemsvägen) i öst-västlig riktning genom området.

Gårdarna (Härsta 4:18) och (6:2 i fornlämningsrikt landskap, som även omfattar del av Römsta.

 

Bedömning:

Villaområdet i Huggsta utgör på grund av sin historiska bakgrund som bostadsort för arbetarna på Johannedalsfabriken dels på den speciella miljö villorna bildar i den oländiga terrängen, såväl en kulturhistorisk som stadsmiljömässig värdefull miljö.

Bondgården Härsta 4:18 och intilliggande gravfält har tillsammans, ett stort kultur- och landskapsvärde.

Källa: Sundsvalls kommun. Översiktlig kulturmiljöinventering 1999

 

 

 

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu