Knolsta_Info

Knölsta Info

KNÖLSTA

 

Knölsta är en gammal jordbruksbygd.

 

1535 stavades Knölsta Knijsstads, 1547 Krullestad, 1642, Knûlstad (tyskt Y) och 1650 Knylsta.

 

Skattelängd 1642:

 

En bonde, Nils Hansa med hustru och en piga

 

Skattelängd 1805:

 

Tre fastighetsinnehavare: Olof Jonson, Hans Eriksson, Jan Jansson.

 

Inventering 1917:

 

Fem fastighetsägare med djurbesättning.

 

Fornfynd: Lerkärl och bronsspänne från 400-talets förra del.

 

 

Källor: ”Från gamla Skön”, del 1-3. M.O.J.Svedberg.

 

”Ur Skönsbygdens historia”, Reinhold Olsson 1946

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu