Religösa

Religös verksamhet

 

Söndagsskolklass i Frälsningsarmén, Gångviken, 1931. Foto/ägare okänd.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01021)

 

 

 

 

 

I Baptistkapellet i Johannedal fanns en inbyggd vattenbassäng där medlemmar klädda i vit skjorta

döptes nedsänkt i vattnet. Slutet 1940-talet. Foto/ägare Ingrid Westman.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 01574)

 

 

Solstrålarna i Frälsningsarmén

Ägare: Leif Öberg

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02450)

 

 

Sköns prästgård uppförd 1827. Det till vänster i bakgrunden synliga bostadshuset uppfördes av prosten Håkansson och flyttades efter hans frånfälle av prostinnan till Birsta. Äges numera av riksdagsman J Granström. I bildens förgrund syns prosten G Håkansson flankerad av pastor Nordberg, t. v. och folkskollärare F. A. Hägglund t. h.

Folkskollärare F.A. Hägglund var Sköns första folkskollärare och anställdes 31 dec. 1848. "Ur Skönsbygens historia" Reinhold Olsson 1948. s 159.

(Ur Sköns Norra Intresseförenings samlingar 02498)

 

 

 

Hemsideansvarig:

Web-ansvarig :Bengt Wiklund epost: bengt.wiklund@alnon.eu